Cursuri

 

LICENŢĂ

222.1 Limba şi literatura română
şi limba engleză

Analiza lingvistică și interpretarea literar-estetică a textului     
Analiza discursului englez (I)
Analiza discursului englez (II)
Antroplogia
Critica literară
Cultura si educatie juridica
Educatia fizica, sem. I
Educatia fizica, sem. II
Etica profesională
Filosofie
Fonetica și dialectologia limbii române
Gramatica (morfologie)
Gramatica (sintaxă)
Gramatica contrastivă
Integrare Europeana
Interpretarea textului englez
Introducere în lingvistica generală
Introducere în teoria literaturii
Lexicologia limbii engleze
Lexicologia şi lexicografia limbii române
Lexicul și gramatica textului englez (I)
Lexicul și gramatica textului englez (II)
Limbă şi civilizaţie latină
Lingvistica generală și comparată
Literatura  română (modernă)
Literatura română (modernismul)
Literatura română (veche și premodernă)
Literatura română (interbelică și contemporană)
Literatura universală și comparată (I)
Literatura universală și comparată (II)
Multilingvism și dialog intercultural
Retorica și arta comunicării
Semiotică lingvistică și literară
Semiotica textului englez
Sociolingvistica
Stagii de practică
Stilistica şi cultivarea limbii
Stilistica textului englez
Tehnici de comunicare scrisă și orală
Tehnologii informationale de comunicare
Teoria şi practica traducerii
Tipologia textului literar englez
Traducerea consecutivă

 

221.1 Filosofia

Antropologia Culturii
Antropologia filosofică
Cultură și educație juridică
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica -sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Epistemologie
Estetica
Filosofia comunicarii
Filosofia contemporană
Filosofia dreptului
Filosofia Istoriei
Filosofia limbajului
Filosofia moralei și etica profesională
Filosofia Politica
Filosofia religiei
Filosofia sociala
Gnoseologie
Hermeneutica
Integrare Europeana
Introducere in stiintele comunicarii
Istoria filosofiei ( ep contemp)
Istoria filosofiei ( ep moderna)
Istoria filosofiei (epoca antica)
Istoria filosofiei (evul mediu și renașterea)
Istoria filosofiei românesti
Limba si civilizatia (latina, greaca)
Logica și teoria argumentarii
Multilingvism si dialog intercultural
Ontologia
Propedeutica filosofiei
Psihologia comunicării
Psihologie
Sociologia comunicarii
Stagii de practică
Strategii ale discursului filosofic
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale de comunicare

 

 

 

MASTERAT

 

Antropologie şi sociologie politică
Cercetare şi dezvoltare tehnologică
Comunicare şi discurs în spaţiul european
Cultura antică în context european
Culturi europene şi mentalităţi politice
Discurs şi argumentare

Etnografie şi etnologie
Filosofia şi sociologia culturii
Geopolitica integrării europene şi euroatlantice
Libertate şi mentalităţi

Managementul proiectelor internationale
Migraţii globale

Modele ale democraţiei europene

Modernitatea în  literatura şi cultura europeană
Organizaţii internaţionale guvernamentale de securitate

Politici lingvistice contemporane
Redactarea textului ştiinţific
Sisteme politice contemporane
Socializarea  politică

Societatea contemporană şi conflictele
Sociolingvistică
Sociologia organizaţiilor
Teoria şi metodologia cercetării
Valorile naţionale în contextul globalizării

online meds