Științe ale Naturii

Facultatea pregăteşte specialişti în domeniul Ştiinţe ale Naturii cu o viziune teoretică şi practică amplă asupra fenomenelor din natură şi proceselor fundamentale ale viului la diferite nivele de organizare. 

Programele de studii oferite de catedrele BIOLOGIE şi ECOLOGIE ŞI STIINŢE ALE MEDIULUI asigură caracterul interdisciplinar în formarea competenţelor profesionale ceia ce este dimensiune esenţială in obţinerea unei cariere de succes.

Absolvenţii facultăţii pot fi angajaţi în calitate de cercetători în centre academice, farmaceutice, de mediu, geografice, laboratoare clinice şi de diagnostic, inspectori şi manageri în agenţii de protecţie a mediului, agenţii turistice, instituţii specializate de cartografie, topografie şi cadastru, meteorologie etc.

 

 

Daniela Elenciuc

Doctor,
conferențiar universitar,
decan

Mariana Roșca

Metodist principal
 
 

Oferta educaţională

Colaborări

În vederea realizării misiunii de instruire prin cercetare şi dezvoltării competenţelor profesionale, UnAŞM a încheiat mai multe acorduri de colaborare cu universităţi, instituţii de cercetare, centre din ţară şi peste hotare, precum şi cu agenţi economici.

 

UNIVERSITĂŢI, INSTITUTE ŞI CENTRE DE CERCETARE DIN RM 

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Institutul de Zoologie, AŞM  
Grădina Botanică (Institut), AŞM 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, AŞM 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 
Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM 
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, AŞM
Universitatea  Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău
Universităţii de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rezervaţia “Codrii”, Lozova, r-nul Străşeni
Institutul de Fitotehnie ,,Porumbeni”
Oficiul Biodiversitate, Chişinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Chişinău
AGEPI
Centrul Naţional de Sănătate a reproducerii şi Genetică Medicală, Chişinău
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

 

ACORDURI DE COLABORARE CU UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DE CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

East European Educational and cultural center, Praga, Cehia
University of California, Riverside Compus, USA
Universitatea Tehnică ,, Gh. Asachi”, Iaşi, România
Instituto Superiore Colabrese di Politiche Internazionali, Italia
University Mohammed Premier Oujda, Maroc
The University of Dicle, Diyarbakir, Turkey
St.John Internaţional University, Concord, USA; Vinovo-Italy
Department of Biotehnology, Cape Town
Academia Română - Centrul de Studii şi cercetări de Biodiversitate Agrosilvică
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti România
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Fundulea, Călăraşi
Объедененный Институт Ядерных Исследований, Dubna, RF

 

ACORDURI DE COLABORARE CU AGENŢI ECONOMICI DIN RM

Ecochimie,  S.R.L.,  Chişinău
I.C.S. Proredox Group,  S.R.L., Chişinău
I.C.S. Nitech,  S.R.L.,  Chişinău

 

Seminare, Lecţii publice

 

AVIZ! Training „TEHNICI DE ANALIZĂ MOLECULARĂ”, 17 - 20 septembrie 2013 
 

Comitetul Organizatoric al training-ului “Tehnici de analiză moleculară” vă aduce la cunostinţa Dvs, că data de desfăşurare a training-ului va fi modificată din cauza circumstanţelor neprevazute. Astfel, training-ul va avea loc în perioada  17 - 20 septembrie 2013.

Comitetul Organizatoric îşi cere scuze pentru incomodităţile create.

 


 

Training „TEHNICI DE ANALIZĂ MOLECULARĂ”

 

Laboratorul Genomică, Centrul Universitar Biologie Moleculară, UnAŞM invită toţi doritorii interesaţi de tehnici de analiză a acizilor nucleici (Program preliminar), să participe la lecţiile teoretice şi practice, care se vor desfăşura la 10-13 iunie 2013. 
Formularele de înregistrare completate vor fi expediate la adresă e-mail: cbm_genomica@unasm.asm.md până  la 1 mai 2013.

Formular de înregistrare

Locul desfăşurării
Centrul Universitar Biologie Moleculară, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei 3/2, et. 2.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi:
Tel. 022 73-74-31
cbm_genomica@unasm.asm.md.

Experienţa obţinută va fi un pas major în pregătirea dumneavoastră în plan profesional şi al ascensiunii în carieră

Nu rataţi şansa!

 

 

La 12 martie 2013, în cadrul Seminarului Ştiinţific GENOMUS, s-a desfăşurat lecţia publică cu tema:

UDaCoT - PRIMA ELABORARE BIOINFORMATICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

prezentată de Rodica MARTEA, cercetător ştiinţific, drd., anul II, specialitatea Genetică– 03.00.15.
Scopul lecţiei a fost de a familiariza tineretul sîrguincios cu rezultatele şi posibilităţile de realizare în Republica Moldova a cercetărilor din domeniul bioinformaticii.
În timpul lecţiei au fost prezentate rezultatele proiectului independent pentru tineri cercetători „UDaCoT – instrument de colectare a datelor biologice elaborat în cadrul UnAŞM”.

La această lecţie au participat colaboratorii CUBM şi studenţi ai UnAŞM.

 

 

La data de 25 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema: Rezistenţa plantelor la boli. Aspecte genetice ale rezistenţei, prezentată de drd. Tatiana ŞESTACOVA, drd, asistent universitar. Au fost puse în discuţie următoarele subiecte: rezistenţa specifică şi nespecifică, mecanisme constituitive şi induse de rezistenţă, structura şi clasificarea genelor de rezistenţă, semnalizarea celulară în inducerea răspunsului imun sistemic ş. a. Studenţii şi doctoranzii au fost interesaţi în special de mecanismele genetco-moleculare de rezistenţă, structura şi funcţiile domenelor funcţionale ale proteinelor R.â

 


 

La data de 21 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema: Diviziunea celulară – Mitoza. Meioza, prezentată de drd.  Victoria NECHIFOR, drd, cercetător ştiinţific. Lecţia a avut ca scop familiarizarea studenților cu conceptele fundamentale ale geneticii, insuşirea metodelor citogenetice pentru studiul cromosomilor mitotici și analiza fazelor meiozei la plantele superioare.

 

 

La 22 ianuarie 2013, s-a desfăşurat, prima şedinţă, din anul 2013, a Seminarului Ştiinţific GENOMUSdin cadrul CUBM,  la care au fost prezentate 2 tematici de cercetare:

IDENTIFICAREA UNOR POTENŢIALI BIOMARKERI ÎN DIAGNOSTICUL MOLECULAR AL UNOR PATOLOGII CARDIOVASCULARE

prezentată de cerc. şt. st., Daniela ABDUŞA, drd. anul I, specialitatea Genetică– 03.00.15.
Au fost abordate următoarele aspecte:

  • situaţia actuală în Republica Moldova şi Europa privind incidenţa BCV;
  • evidenţierea genelor implicate în bolile cardiovasculare prin analiza explorativă;
  • identificarea genelor candidate implicate în manifestările bolilor cardiovasculare, în baza seturilor de date microarray;
  • stabilirea implicării genelor selectate, în diferite patologii cardiovasculare;
  • importanţa continuării studiilor axate pe această tematică, etc.

POLIMORFISMUL GENETIC ŞI BIOCHIMIC LA TAXONII
DIN GENUL ROSA L
prezentată de cerc. şt., Ana CALMÎŞ, drd. anul I, specialitatea Fiziologia vegetală – 03.00.12.
Această tematică s-a axat pe:

  • studiul comparativ al unor specii cu potenţial antioxidant din genul Rosa L.;
  • caracterizarea unor extracte din diferite specii din flora spontană a RM care au potenţial antifungic, studiind compoziţia acestora în diverşi compuşi în relaţie cu acţiunea antioxidantă;
  • evaluarea diversităţii genetice a caracterelor calitative.

La această şedinţă au participat colaboratorii CUBM.

Noutăţi în ştiinţă

O pastilă care ar putea contribui la depistarea cancerului, creată de cercetătorii americani

O pastilă care ar putea contribui la identificarea cancerului în stadii incipiente în organism a fost creată de cercetătorii de la Universitatea Stanford din statul american California, informează dailymail.co.uk.
Cercetătorii americani lucrează de mulţi ani la dezvoltarea unei pastile care ar putea să determine celulele canceroase să elibereze anumite proteine în fluxul sangvin.
În teorie, acele proteine ar putea fi detectate apoi cu ajutorul unui test sangvin rapid şi uşor de efectuat. Savanţii americani speră că noua pastilă va deţine un grad de sensibilitate suficient de ridicat pentru a funcţiona chiar şi asupra cancerelor aflate în stadii incipiente.
Studiul cercetătorilor americani, coordonat de John Ronald şi Sanjiv Gambhir, a fost publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
În urmă cu doi ani, cercetătorii au prezentat rezultatele preliminare ale studiului lor la Congresul mondial de imagistică moleculară.
Noul test ar putea să detecteze celulele canceroase eliberate de tumori în fluxul sangvin.
Savanţii ştiu că aceste celule singulare se află în sângele pacienţilor bolnavi de cancer, însă volumele lor sunt atât de mici încât, până acum, detectarea lor a fost imposibilă.
Invenţia savanţilor de la Universitatea Stanford constă în administrarea pacienţilor unui medicament care conţine fragmente circulare de ADN, care pătrund în celulele tumorale.
Acele fragmente de ADN - denumite "minicercuri" - determină celulele canceroase să secrete o proteină specifică în sânge.
La conferinţa din 2013, autorii invenţiei au declarat: "Am dezvoltat minicercuri (de ADN) care vizează în mod specific tumorile, care le determină pe acestea să secrete fosfatază alcalină sau luciferază luminoscentă (proteină), validând astfel procedeul de detectare a tumorilor".
"Acestea pot fi detectate printr-un ser specific şi prin teste de imagistică non-invazive, pentru a separa pacienţii purtători de tumori de cei care sunt sănătoşi. Metoda noastră are o aplicabilitate largă în multe populaţii de pacienţi şi pentru mai multe tipuri de tumori", au adăugat autorii descoperirii.
Noua pilulă ar putea fi recomandată în curând tuturor persoanelor care fac parte din categoriile ce prezintă riscul de a dezvolta cancer.

Sursă: Mediafax

Granturi OSF pentru studii doctorale 2013

Open Society Foundation oferă granturi studenţilor din Europa de Est, fosta URSS, Mongolia, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi de Sud. Programul susţine studenţii cu reuşite remarcabile care doresc să realizeze studii doctorale in domeniul ştiinţelor socio-umane în universităţi acreditate din Asia, Australia, Europa, Orientul Mijlociu şi America de Nord. Sunt eligibili studenţii din următoarele state: Afganistan, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Egipt, Georgia, Iordan, Kazahstan, Kosovo, Kîrgîzstan, Liban, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal, Palestina, Rusia, Serbia, Siria, Tadjikistan, Tunis, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/global-supplementary-grant.

Congresul Internațional „Pregătim viitorul promovând excelența”

În perioada 7-9 martie 2013, Universitatea ”Apollonia” din Iași (România) organizează Congresul Internațional „Pregătim viitorul promovând excelența” în care vor fi dezbătute subiecte cu o tematică practică și științifică de mare actualitate. Principalul obiectiv al Congresului este crearea celei mai sugestive imagini a viitoarei societăţi a cunoaşterii, promovarea inovării sub toate formele ei, realizarea unui forum al interacţiunii nemijlocite a cercetării cu practica. Pentru mai multe detalii accesați ACEST LINK.

Nominalizarea candidaţilor pentru premiul „Tehnologia Mileniului”

Academia de Tehnologii din Finlanda invită universitățile, academiile, institutele de cercetare și organizațiile industriale din toată lumea să contribuie la nominalizarea candidaților pentru premiul „Tehnologia Mileniului”, ediţia 2014. Premiul „Tehnologia Mileniului” este unul dintre cele mai prestigioase premii acordate pentru inovaţii în ştiinţă şi tehnologie. Pentru înscrierea în calitate de candidaţi la acest premiu, sunt eligibili cercetători din diferite ţări, care au înregistrat succese remarcabile în domeniul tehnologic. Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 iulie 2013. Pentru mai multe detalii, accesaţi pagina: http://www.technologyacademy.fi/call-for-nominations/

CEA MAI IMPORTANTĂ INVENŢIE A SECOLULUI AL XXI-LEA

Acest proiect este mai important decât orice altceva de pe glob", anunţă presa britanică” O echipă de cercetători au reuşit ceva ce pare desprins din cele mai fanteziste lucrări science-fiction: au dezvoltat o metodă ce permite producerea unei cantităţi nelimitate de alimente în deşert, cu ajutorul razelor Soarelui şi a apei de mare.

online meds