Atelier de instruire „Metode de obținere și testare a organismelor modificate genetic”

La data de 9 martie 2016, în cadrul UnAȘM, Centrul de Genetică Funcțională, s-au desfășurat lucrările atelierului de instruire „Metode de obținere și testare a organismelor modificate genetic” la care au participat profesori și elevi din gimnaziile și liceele raionului Nisporeni. În cadrul orelor teoretice au fost prezentate trei rapoartele: „Metode de obținere și testare a organismelor modificate genetic” , „Rolul OMG pentru societate” și „OMG: beneficii și riscuri, elemente de bioetică și biosecuritate”. Cursurile au fost prezentate respectiv de: Tabără Olesea, cercetător științific stagiar; Vîjîianu Valentina, laborant superior, și Abdușa Daniela, cercetător științific, colaboratori ai CGF.
Participanții au făcut cunoștință cu avantajele, dezavantajele și principiul metodelor de transformare a plantelor și animalelor, cu beneficiile și riscurile organismelor trangene pentru om și mediu, cu exemple concrete a unor probleme soluționate cu ajutorul OMG, despre actele legale ale producerii, comercializării și utilizării OMG din RM etc. La discuții pe marginea acestor subiecte s-au implicat activ atît profesorii cît și elevii.
Lecția teoretică a fost urmată de o excursie prin Centrul de Genetică Funcțională, realizată de șeful laboratorului Genomică Șestacova Tatiana, unde au fost prezentate rezultatele testări prezenței OMG în diferite probe de material biologic, la solicitarea diferitor agenți economici. Ulterior a fost organizată o lecție practică ”Extragerea ADN-ului din ceapă” la care elevii au participat cu mare plăcere și entuziasm.

Tabără Olesea, cercet. șt. stag.
Laborator Genomică