Studii superioare de doctorat, ciclul III

În conformitate cu prevederile Codului Educații al Republicii Moldovei, studiile superioare de doctorat, ciclul III, se realizează în  opt școli doctorale autorizate  pentru  pregătirea cadrelor științifice la peste 90 de specialități științifice.
Școlile doctorale sunt constituite în cadrul consorțiilor cu instituțiile științifice ale AȘM, Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir", Universitatea de Stat „Alecu Ruso” din Bălți, Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu ” din Cahul.
Experiența bogată în pregătirea cadrelor științifice prin doctorat, potențialul uman și baza tehnico-materială pentru efectuarea cercetărilor în domeniile respective asigură pregătirea cadrelor științifice de cea mai înaltă calificare.
Programul de studii superioare de doctorat este centrat pe învățare prin cercetare, avînd ca scop dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală.

ȘCOLI DOCTORALE

Matematică şi Știinţa Informaţiei
Științe Fizice
Științe Chimice şi Tehnologice
Științe Biologice

Științe Geonomice
Științe Umaniste
Științe Juridice, Politice şi Sociologice
Științe Economice şi Demografice