Teze de doctorat

TEZE DE DOCTOR SUSȚINUTE

 

TEZE DE DOCTOR ÎN PROCES DE EVALUARE

Țugulea Cristina

Autor ȚUGULEA Cristina
Titlul tezei de doctor Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova  
Conducător de doctorat Derjanschi Valeriu,  dr. hab. în biologie, prof. cerc.
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Voloșciuc Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (USDC)  președinte
- Calestru Livia, doctor în științe biologie, conferențiar cercetător referent
- Nastas Tudor, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător referent
- Manic Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător referent
- Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător membru
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

Iovu Elizaveta

Autor IOVU Elizaveta
Titlul tezei de doctor Imagologia literară: școli, direcții metode  
Conducător de doctorat Grati Aliona,  dr. hab. conf. univ..
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Mihai CIMPOI, acad., dr. hab., prof. univ., 622.01, Institutul de Filologie Română „B. P.    Hasdeu”;   președinte
- Galina ANIŢOI, dr. conf. cerc., 622.03, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” referent
- Elena PRUS, dr. hab., prof. univ, 622.02, Universitatea Liberă Internațională din    Moldova referent
- Iulian BOLDEA, dr., profesor, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie  din Târgu Mureş, Institutul de Cercetări socio-umane „Gh. Şincai” al Academiei Române referent
- Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ, 622.03, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” conducător de doctorat
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

Botnari Liliana

Autor BOTNARI Liliana
Titlul tezei de doctor Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la limba română din Republica Moldova  
Conducător de doctorat Bahnaru Vasile,  dr. hab. prof. univ.
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Aurelia HANGANU, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”   președinte
- Elena CONSTANTINOVICI, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” referent
- Ion MANOLI, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova referent
- Aliona ZGARDAN, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagăgică de  Stat „Ion Creangă” referent
- Vasile BAHNARU, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” conducător de doctorat
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

Certan Corina

Autor CERTAN Corina
Titlul tezei de doctor Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei de calcar ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A)  
Conducător de doctorat Bulimaga Constantin,  dr. hab. în biologie, conf. cerc.
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Aurelia CRIVOI, doctor habilitat, profesor universitar  președinte
- Petru CUZA, doctor habilitat, profesor universitar referent
- Gheorghe POSTOLOACHE, doctor habilitat, profesor universitar referent
- Tatiana NAGACEVSCHI, doctor, conferențiar universitar referent
- Constantin BULIMAGA, doctor habilitat, conferențiar cercetător membru
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

Tabără Maria

Autor TABĂRĂ Maria
Titlul tezei de doctor Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a specie Lycium barbarum l. (Goji)  
Conducător de doctorat Ciorchină Nina,  dr., conf. cerc.
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Tatiana CALALB, doctor habilitat, conferențiar universitar  președinte
- Ion COMANICI, doctor habilitat, profesor universitar referent
- Maria PÎNTEA, doctor habilitat, conferențiar universitar referent
- Mihai LEȘANU, doctor, conferențiar universitar referent
- Nina CIORCHINĂ, doctor, conferențiar cercetător membru
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

 

TEMATICA TEZELOR DE DOCTORAT

Anul academic 2015-2016

Tematica tezelor de doctorat
(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2015-2016

Anul academic 2016-2017

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2016-2017

Anul academic 2017-2018

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2017-2018

Anul academic 2018-2019

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2018-2019

[accordion]

Anul academic 2019-2020

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2019-2020

[/accordion