Autoguvernanţa studenţească

 

SENATUL STUDENŢESC este un organism consultativ al studenţilor cu competenţe: de mediere şi de integrare în procesul educaţional din universitate. Activitatea Senatului are la bază:
principiul libertăţii”
“principiul democraţiei”
“principiul legalităţii”
“principiul solidarităţii tinerilor”
“principiul toleranţei”

ATRIBUŢII

  • participarea la actul de decizie prin reprezentanţii săi în Consiliul facultăţi şi Senatul Universităţii;
  • organizarea concursurilor studenţeşti în domeniile promovate de Universitate;
  • organizarea întâlnirilor pentru membrii organizaţiei cu scopuri recreative, organizarea de baluri, revelioane, carnavaluri etc;
  • organizarea taberelor şi excursiilor;
  • organizarea manifestărilor culturale, simpozioanelor, meselor  rotunde etc.;
  • organizarea competiţiilor sportive;
  • colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniile promovate de Universitate;
  • organizarea acţiunilor caritabile şi de voluntariat;
  • organizarea cursurilor de vară cu participarea naţională şi internaţională.

MEMBRII SENATULUI

Președinte

Podgornîi Daniel, Chimie, Ch m2

[email protected]

Consilier general

Racu Vadim, Biologie moleculară, Bm11

[email protected]

Membrii:

Băhnărel Nicolae, Bioeconomie și economie ecologică, BEc m1

[email protected]

Belous Irina, Biologie moleculară, Bm21

[email protected]

Beșleaga Iuliana, Chimie, Ch31

[email protected]

Botea Veronica, Limba și literatura română/l.engleză, L21

[email protected]

Cebotari Irina, Chimie, Ch11

[email protected]

Marandici Irina, Chimie, Ch11

[email protected]

Nastasiu Ana, Informatică, In31

[email protected]

Negoița Olga, Limba și literatura română/l.engleză, L11

[email protected]

Novac Mihai, Biologie moleculară, Bm21

[email protected]

Tăbăcaru Vasile, Chimie, Ch11

[email protected]

Timuș Xenia, Limba și literatura română/l.engleză, L21

[email protected]

Titica Tatiana, Chimie, Ch21

[email protected]

Vicol Vasile, Globalizare: istorie, politici, culturi europene, Gl m1    

[email protected]