Cluburi şi asociaţii studenţeşti

 

Studentii sunt cei mai buni ambasadori ai universitatii

 

Dragi studenţi! 

 

Universitatea încurajează şi susţine participarea în activitatea de cercetare, organizarea cercurilor culturale, sportive, pe interese, a concursurilor tematice etc.,  în care vă puteţi manifesta talentele şi preocupările intelectuale. Aveţi ocazia să vă implicaţi activ în viaţa comunităţii academice prin sugestii şi idei originale. Expediaţi un e-mail la adresa: [email protected], în care specificaţi: numele, specialitatea, anul de studiu, precum şi o scurtă prezentare a ideilor.

 

CV- ul tău aşteaptă să fie îmbogăţit cu experienţe studenţeşti veritabile!

Cercul literar-lingvistic îşi deschide uşile tuturor studenţilor interesaţi de evoluţia literaturii şi a limbajului în condiţiile multiculturalismului actual. Axate pe problema unităţii şi a diversităţii culturale ...

Clubul de Filosofie reprezintă o activitate extracurriculară a studenţilor, un incubator de idei şi totodată o trambulină de abordare a problemelor din diferite domenii ale ştiinţei şi vieţii sociale ....

Cercul '' Istoria matematicii '' işi desfăşoară şedinţele lunar, a treia joi a lunii în sala de şedinţe a Institutului de Matematică şi Informatică AŞM. La şedinţe participă elevii LAŞM ...

Cercul „Tânărul chimist” este organizat în cadrul facultăţii Ştiinţe exacte, având drept scop dezvoltarea competenţelor practice, inovaţionale şi promovarea celor mai reuşite iniţiative studenţeşti ...

”Brain universe” e un joc intelectual, care a debutat în anul 2011. La ora actuală avem deja desfăşurate 3 ediţii. Jocul are propriul cod şi regulament. Brain Universe este un joc în care se confruntă echipe compuse din câte cinci jucători ...