Departamentul Științe Biologice și Geonomice

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI GEONOMICE constă în formarea specialiştilor calificați pentru învăţământ, cercetare, activităţi social-economice, cu participarea în proiecte naţionale şi internaţionale. Pregătirea cadrelor calificate are loc la programele de studii: Biologie, Biologie moleculară, Ecologie şi Geografie în cadrul învățămîntului universitar ciclul I – Licență și la programele: Biologie moleculară; Științe ale Mediului; Dezvoltare regională și rurală; Bioeconomie și economie ecologică - în cadrul învățămîntului universitar ciclul II – Masterat.
Obiectivele principale ale colectivului departamentului constau în:

  • formarea competenţelor profesionale prin pregătire fundamentală, teoretică şi practică în domeniul ştiinţelor biologice, fizice și ale mediului;
  • formarea abilităţilor de cercetare în ştiințele menționate;
  • cultivarea calităţilor etico-morale ale specialistului.

Obiectivele au drept finalitate standardele profesionale şi urmăresc în permanenţă formarea la studenţi a unei pregătiri de bază largă şi modernă, completată de o solidă pregătire practică, care să permită tinerilor specialişti o adaptare rapidă la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii.
Absolvenţii specialităţilor menționate mai sus vor putea activa în calitate de cercetători în diverse institute de cercetare cu caracter fundamental: institute cu profil aplicativ (sănătatea publică, protecţia mediului, agricol, biotehnologie, meteorologie etc.); specialişti în agenții specializate de mediu; specialiști în anumite ramuri industriale; specialiști în unităţi sanitare; specialiști în inspectoratele ecologice centrale sau regionale, centre de diagnostică; profesori de biologie, ecologie, geografie etc.
Astfel, Departamentul îşi propune să contribuie efectiv la promovarea cercetării ştiinţifice şi al integrării rezultatelor obţinute în patrimoniul mondial de valori. În acelaşi timp, misiunea Departamentului contribuie şi la pregătirea didactică (opţional) a specialiştilor, care vor avea posibilitatea de a activa ca profesori de biologie, geografie, ecologie, protecția mediului.
Prin cele menţionate anterior, misiunea Departamentului se desprinde şi, în acelaşi timp, contribuie la definirea în acest domeniu, a misiunii Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii.

 

 

 

Ilie Boian

Doctor,
conferențiar universitar,
șef departament

Ana-Maria Cosovan

Metodist