Platforma Educațională USDC (e-learning)

O realizare importantă a USDC revine funcţionării platformei educaţionale on-line, care asigură o corelare eficientă a dimensiunilor: finalitate, conţinut, modalităţi de implicare în procesul instruirii, motivare a studenţilor pentru activităţi individuale etc. 

Instruirea asistată de calculator, cu utilizarea soft-urilor educaţionale, determină formarea calităţilor: responsabilitate, iniţiativă, spirit creativ, tenacitate, etc.  

Platforma e-learning (http://e-learning.unasm.asm.md) asigură  realizarea mai multor componente ale feedback-ului studenţesc prin posibilităţile de evaluare a procesului didactic, conţinutului curricular, activităţii de predare-învăţare etc., atât de către responsabilii de asigurare a calităţii, cât şi de către cadrele didactice. 

 

OBIECTIVE

  • asigurarea suportului didactic, informaţional şi de management academic;
  • extinderea tipurilor de activităţi de învăţare şi evaluare, desfăşurate pe platformă;
  • organizarea seminarelor instructive de utilizare a platformei educaţionale;
  • participarea la workshop-uri naţionale şi internaţionale, privind soft-urile educaţionale.