Secția doctorat și cercetare

 

Secția doctorat și cercetare reprezintă o structură  a USDC  și are ca misiune:

 • proiectarea, implementarea, coordonarea și monitorizarea sistemului de management al calității la nivel instituțional
 • asigurarea  unui sistem de calitate în organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 • asigurarea managementului activităților de cercetare științifică în instituție
 • organizarea programelor de formare continuă

ACTIVITĂŢI DE BAZĂ

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 • planificarea și coordonarea activităților în cadrul Sistemului instituțional al Managementului Calității
 • elaborarea și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității
 • proiectare sistemului de evaluare internă a calității la nivel de instituție
 • supervizarea Comisiilor de asigurare a calității din cadrul facultăților
 • asigurarea logistică a activității Consiliului de asigurare a calității

DOCTORAT

 • coordonarea activității Școlilor doctorale
 • organizarea și monitorizarea realizării Programelor de pregătire avansată și de cercetare științifică a doctoranzilor
 • asigurarea calității procesului educațional
 • organizarea admiterii la studii superioare de doctorat
 • coordonarea competiției interne  a proiectelor de cercetare pentru obținerea granturilor doctorale
 • asigurarea logistică a activității Consiliului științific

CERCETARE

 • elaborarea planului anual al manifestărilor științifice
 • coordonarea desfășurării manifestărilor științifice
 • organizarea Conferinței studenților și masteranzilor „Viitorul ne aparține” și a Conferinței doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”
 • întocmirea planului anual de editare a lucrărilor didactico-științifice
 • monitorizarea periodică a stadiului activității științifice realizate de catedre

FORMAREA CONTINUĂ

 • elaborarea programele de formare continuă a  personalului din cadrul USDC și colaboratorilor din institutele AȘM
 • asigurarea calității serviciilor educaţionale de formare  continuă, în conformitate cu standardele educaţionale şi cu actele normative în vigoare privind organizarea procesului de formare continuă
 • stabilirea modulelor de cursuri şi întocmirea orarului desfăşurării  acestora
 • selectarea echipelor de formatori pentru cursurile de instruire continuă