Informații de contact

  • Secția Studii și managementul calității

birou: 16
telefon: +373 22 737442
[email protected]

  • Secția doctorat și cercetare

birou: 15
telefon: Tel. (373) 022 72.71.40; Fax. (373) 022 73.84.00
[email protected]

  • Serviciul Internaţionalizare

birou: 23
telefon: 
[email protected]

  • Secţia Personal și Logistică

birou: 8
telefon: +373 22 737437
[email protected]

  • Secţia Contabilitate

birou: 12
telefon: +373 22 739654
[email protected]

  • Adresa Universității

str. Academiei 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+37322)738016 - anticameră
(+37322)737439 - serviciul pază