Susținerea publică on-line a tezei de doctorat "Tehnologiile de obținere a producelor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtonă"

Pe data de 17.06.2020, în cadrul Scolii doctorale științe biologice  a consorțiului academic - universitar  a avut loc susținerea publică on-line  a tezei de doctorat cu titlul Tehnologiile de obținere a producelor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtonă, elaborate de către studentul-doctorand Vladimir Carauș, program de doctorat: 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie. Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului de doctorat dlui acad. Valeriu Rudic.

Aspectul aplicativ al lucrării constă în elaborarea formulelor și tehnologiilor de producere industrială  a produselor curativo-profilactice noi în baza extraselor vegetale și de spirulină cu efecte biologice pronunțate, lipsite de toxicitate și efecte adverse.

Membrii comisiei de susținere publică a tezei de doctorat: acad. Măria Duca (președinte), dr. hab. Valeriu Gudumac, dr. hab. Rodica Sturză, dr. Liliana Cepoi, au apreciat la un nivel înalt noutatea și originalitatea lucrării, semnificația ei teoretică, implimentarea rezultatelor obținute, metodica lucrării, expunerea logică a materialului, etc.

La eveniment au participat domnii: dr. Andrei Chiciuc, președintele ANACEC,  dr. hab. Ion Mereuță, directorul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, acad. Gheorghe Duca, președintele Consiliului științific, care au remarcat în deosebi realizările practice implimentate pe parcursul elaborării tezei și confirmate prin 6 brevete.

Comisia de susținere publică a tezei a decis conferirea dlui Vladimir Cărăuș titlului de doctor în științe biologice și a apreciat lucrarea cu calificativul foarte bine.

Cu această ocazie aducem cele mai frumoase felicitări  studetului –doctorand Vladimir Carauș si conducătorului de doctorat dlui acad. Valeriu Rudic.