Secția Internaţionalizare

MISIUNE

Secția Internaţionalizare coordonează activităţile de colaborare internaţională ale USDC şi de promovare a imaginii universităţii pe plan naţional şi internaţional, în concordanţă cu priorităţile strategice ale USDC.

PRIORITĂŢI STRATEGICE

Internaţionalizarea USDC este preconizată a fi o caracteristică distinctivă a activităţilor desfăşurate în perioada 2013-2017.

Obiective şi programe strategice de acţiune:

  • integrarea dimensiunii internaţionale şi interculturale în programele de dezvoltare strategică ale USDC;
  • dezvoltarea de relaţii reciproc avantajoase în domeniul învăţământului superior şi al cercetării între USDC şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din străinătate, în baza acordurilor bilaterale de colaborare şi cooperare, inclusiv în domeniul organizării de studii in co-tutelă;
  • stabilirea de parteneriate şi participarea la proiecte educaţionale şi de dezvoltare a învăţământului superior în cadrul programelor CE Tempus, Erasmus-Mundus etc.
  • promovarea mobilităţii academice a studenţilor şi cadrelor didactice şi de cercetare ale USDC în cadrul programelor CE şi altor programe;
  • identificarea posibilităţilor de sporire a numărului de studenţi internaţionali la USDC;
  • încurajarea schimbului de cadre didactice (profesori invitaţi) şi cercetători cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare de peste hotare în vederea promovării schimbului de idei şi experienţă;
  • stabilirea de contacte şi extinderea colaborării cu membri ai diasporei ştiinţifice şi educaţionale;
  • extinderea spaţiului geografic al activităţilor internaţionale, inclusiv prin organizarea şi promovarea cursurilor on-line;
  • identificarea posibilităţilor de aderare a USDC la asociaţii universitare internaţionale. 

DIRECŢII DE ACTIVITATE

Internaţionalizare:

dezvoltarea continuă a relaţiilor de colaborare cu universităţi, institute şi centre de cercetare din străinătate în baza acordurilor de colaborare bilaterală, precum şi prin programe şi proiecte internaţionale în domeniile prioritare de activitate; promovarea şi facilitarea mobilităţii academice a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor.