Cursuri on-line

Cele mai renumite Universități de peste hotare oferă cursuri on-line la distanță pentru oricine dorește să se perfecționeze. La momentul actual puteți accesa materialele celor mai renumiți profesori fără a fi nevoie să participați fizic la cursurile lor. În majoritatea cazurilor înregistrarea la un curs se face prin completarea unui formular propus de organizatori. Ulterior, la adresa de e-mail indicată, este expediată confirmarea înregistrării. În rezultat, veți acumula noi cunoştinţe în...
Ministerul Culturii și Comunicării din Franţa (Ministère de la Culture et de la Communication) în colaborare cu Agenţia Universitară a Francofoniei (L'Agence universitaire de la Francophonie) și Universitatea Digitală Francofonă Mondială (L'Université Numérique Francophone Mondiale), propune MODULE DE FORMARE ÎN DOMENIILE PATRIMONIULUI MATERIAL ȘI IMATERIAL, destinate studenților, dar și tuturor doritorilor de a dobândi cunoștințe temeinice în domeniul culturii, anume al patrimoniului cultural...
Administrația USDC încurajează participarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în programe de instruire la distanţă prin intermediul cursurilor on-line oferite de diferite universităţi din străinătate. În perioada 2013-2016 în cadrul instituției au fost obținute în total 31 de certificate dintre care: 19 certificate - promovând 10 cursuri oferite de 9 universităţi din Statele Unite ale Americii, 5 certificate de la Massachusetts Institute of Technology, 4 certificate de...