Mobilitate academică

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” încurajează mobilitatea academică a studenţilor (ciclul I, II şi III), a cercetătorilor şi a cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional, precum şi participarea studenţilor la stagii de practică şi programe de schimb educaţional-cultural și științifico-didactice în diferite centre academice din străinătate. 

ERASMUS+

 

STAGII DE PRACTICĂ