Cercul literar-lingvistic

 

Cercul literar-lingvistic îşi deschide uşile tuturor studenţilor interesaţi de evoluţia literaturii şi a limbajului în condiţiile multiculturalismului actual. Axate pe problema unităţii şi a diversităţii culturale,  şedinţele cercului propun o abordare a literaturii române contemporane din ţară atât sub aspectul ralierii acesteia la procesul literar general românesc şi, prin extrapolare, la cel universal, cât şi sub aspectul interdeterminării cultură- limbă-limbaj, în măsura în care limba este produsul unei culturi, iar cultura este condiţionată de limbaj. Obiectivul major al cercului este de a stimula gândirea critică, autonomă şi reflexivă a studentului.

Arhiva evenimentelor