Teze de doctorat

TEZE DE DOCTOR SUSȚINUTE

 

TEZE DE DOCTOR ÎN PROCES DE EVALUARE

Beșliu Alina

Autor BEȘLIU Alina
Titlul tezei de doctor Efectele nanoparticulelor oxizilor metalici asupra levurilor din genul Rhodotorulla  
Conducător de doctorat Agafia Usatîi,  dr. hab. în biologie, prof. cerc.
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Duca Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  (USDC)  președinte
- Cepoi Liliana, doctor în biologie, conferențiar cercetător (ȘDȘB) referent
- Sturza Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, (UTM) referent
- Chirsanova Aurica, doctor în biologie, conferențiar universitar referent
- Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician membru
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

Iovu Elizaveta

Autor IOVU Elizaveta
Titlul tezei de doctor Imagologia literară: școli, direcții metode  
Conducător de doctorat Grati Aliona,  dr. hab. conf. univ..
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Mihai CIMPOI, acad., dr. hab., prof. univ., 622.01, Institutul de Filologie Română „B. P.    Hasdeu”;   președinte
- Galina ANIŢOI, dr. conf. cerc., 622.03, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” referent
- Elena PRUS, dr. hab., prof. univ, 622.02, Universitatea Liberă Internațională din    Moldova referent
- Iulian BOLDEA, dr., profesor, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie  din Târgu Mureş, Institutul de Cercetări socio-umane „Gh. Şincai” al Academiei Române referent
- Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ, 622.03, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” conducător de doctorat
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

 

TEMATICA TEZELOR DE DOCTORAT

Anul academic 2015-2016

Tematica tezelor de doctorat
(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2015-2016

Anul academic 2016-2017

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2016-2017

Anul academic 2017-2018

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2017-2018

Anul academic 2018-2019

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2018-2019

[accordion]

Anul academic 2019-2020

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2019-2020

[/accordion