Teze de doctorat

TEZE DE DOCTOR SUSȚINUTE

 

TEZE DE DOCTOR ÎN PROCES DE EVALUARE

Carauș Vladimir

Autor CARAUȘ Vladimir
Titlul tezei de doctor Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtone 
Conducător de doctorat Valeriu RUDIC,  acad., dr. hab. în biologie, prof. univ.
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- Duca Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  (USDC)  președinte
- Gudumac Valentin, doctor habilitat în medicină , profesor universitar, (USMF ”N.Testemițanu”) referent
- Sturza Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, (UTM) referent
- Cepoi Liliana, doctor în biologie, conferențiar cercetător (ȘDȘB) referent
- Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician membru
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (en) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

Tatar Olga

Autor TATAR Olga
Titlul tezei de doctor Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile 
Conducător de doctorat MIHALACHE Iurie,  dr. hab. în drept, conf. univ.
 
Comisia de susținerea publică a a tezei de doctorat
- COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar  președinte
- FRUNZĂ Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar referent
- CRISTEVA Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar referent
- IGNATIEV Vasilii, doctor în drept, profesor universitar referent
- MIHALACHE Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar membru
Rezumatul tezei de doctor (ro) 
Rezumatul tezei de doctor (eng) 
Rezumatul tezei de doctor (ru) 
Lista lucrărilor știinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice 

 

TEMATICA TEZELOR DE DOCTORAT

Anul academic 2015-2016

Tematica tezelor de doctorat
(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2015-2016

Anul academic 2016-2017

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2016-2017

Anul academic 2017-2018

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2017-2018

Anul academic 2018-2019

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2018-2019

Anul academic 2019-2020

Tematica tezelor de doctorat

(anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2019-2020