Autoguvernanţa studenţească

 

SENATUL STUDENŢESC este un organism consultativ al studenţilor cu competenţe: de mediere şi de integrare în procesul educaţional din universitate. Activitatea Senatului are la bază:
principiul libertăţii”
“principiul democraţiei”
“principiul legalităţii”
“principiul solidarităţii tinerilor”
“principiul toleranţei”

ATRIBUŢII

  • participarea la actul de decizie prin reprezentanţii săi în Consiliul facultăţi şi Senatul Universităţii;
  • organizarea concursurilor studenţeşti în domeniile promovate de Universitate;
  • organizarea întâlnirilor pentru membrii organizaţiei cu scopuri recreative, organizarea de baluri, revelioane, carnavaluri etc;
  • organizarea taberelor şi excursiilor;
  • organizarea manifestărilor culturale, simpozioanelor, meselor  rotunde etc.;
  • organizarea competiţiilor sportive;
  • colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniile promovate de Universitate;
  • organizarea acţiunilor caritabile şi de voluntariat;
  • organizarea cursurilor de vară cu participarea naţională şi internaţională.

MEMBRII SENATULUI

Președinte

Curagău Mihail, Geografie, G31

curagau95@gmail.com

Consilier general

Gutium Sofia, Filosofie, F31

gutiumsofia@gmail.com

Membrii Departamentului statistică și strategii curriculare

Podgornîi Daniel, Chimie, Ch m1

danya.podgornîi@gmail.com

Membrii Departamentului sindicate și caritate

Băhnărel Nicolae, Ecologie, E31

nikubahnarel@yahoo.com

Beșleaga Iuliana, Chimie, Ch21

besleaga.iuliana04@gmail.com

Membrii Departamentului cercuri de interese

Perciun Ludmila, Filosofie, F21

perciun.ludmila@yahoo.com

Crudu Alexei, Limba și literatura română/limba engleză, L31

crudu-alexei@mail.ru

Cebotari Irina, Chimie, Ch11

irina97-08@mail.ru

Membrii Departamentului media și comunicare publică

Voinu Mirela, Biologie moleculară, Bm21

mirela_az@mail.ru

Muntean Maria, Filosofie, F21

akai1piece@gmail.com

Nastasiu Ana, Informatică, In21

anisoara.nastasiu@mail.ru

Muntean Ana, Filosofie, F21

anamuntean.me@gmail.com

Novac Mihai, Biologie moleculară, Bm11

mihainovac12@gmail.com

Membrii Departamentului activități artistico-culturale și sportive

Bodac Dumitru, Informatică, In21

dmitrii1996@gmail.com

Titica Tatiana, Chimie, Ch11

tatiana.titica.97@mail.ru

Golovei Andrei, Matematiă și Informatică, MI m1

andrei.golovei@gmail.com

Nastasiu Ana, Informatică, In21

anisoara.nastasiu@mail.ru

Vicol Vasile, Filosofie, F31

vicol.vasile@gmail.com

Departamentul coordonatori de grupe

Gutium Sofia, Filosofie, F31

gutiumsofia@gmail.com

Departamentul voluntari

Curagău Mihail, Geografie, G31

curagau95@gmail.com

 

online meds