Conferinţe, seminare, lecţii publice

Sesiune de informare privind integrarea pe piața muncii a tinerilor
03/05/2020
În data de 5 martie, în incinta USDC a avut loc o sesiune de informare privind  integrarea pe piața muncii a tinerilor. În cadrul sesiunii, Iulia Nicorici, specialist principal în cadrul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a...
Lecție informativă „Metode contraceptive moderne”.
02/18/2020
La data de 18 februarie, în incinta USDC a avut loc o lecție informativă întitulată „Metode contraceptive moderne”. În cadrul acesteia, Mariana Vîrlan, medic oncolog-ginecolog, conf. univ. USMF „Nicolae Tetemițanu”, a relatat studenților USDC despre...
Ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar
12/16/2019
Pe 16 decembrie a avut loc ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. La ședința Consiliului științific au participat: rectorul USDC, dna dr. hab. Aurelia Hanganu, directorii Școlilor...
Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR...
11/22/2019
În data de 22 noiembrie 2019 sub egida Departamentului Științe biologice și geonomice a Universității De Stat „Dimitrie Cantemir”, şi-a desfășurat lucrările Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR...
Acord de colaborare bilaterală între USDC și ”Bioterra”
11/21/2019
În data de 22 noiembrie, 2019 în cadrul Conferinței Științifice cu Participare Internațională „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, rectorul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” dr. hab., conf. univ., Aurelia HANGANU și prorectorul...
Studenții USDC în vizită la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași
11/09/2019
La data de 9 noiembrie studenții anului I, program de studii Biologie moleculară, împreună cu profesorul de Botanică, Ion Burcovschi, au vizitat Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași. Ghidați de profesor studenții au avut posibilitatea să se...
USDC a marcat Ziua Științei
11/09/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a participat pe data de 9 noiembrie la cea de-a IX-a ediție a Zilei Științei, desfășurată în acest an sub genericul ,,Magia nu există! Totul e Știință”. USDC a fost prezentă cu o expoziție de cărți științifice și...
Congresul internațional în domeniul Biologiei, Agriculturii și Științelor Vieții
11/08/2019
În perioada 7-8 noiembrie curent, doi membri ai echipei Centrului universitar de Genetică Funcțională – Steliana Clapco, cercetător științific coordonator și Rodica Martea, cercetător științific superior – au participat la lucrările International Biological,...
Reuniunea „Face the future of sunflower in Europe”
11/05/2019
În perioada 5-9 noiembrie curent, doamna academician Maria Duca a participat la întrunirea internațională Face the future of sunflower in Europe organizată în Sevilia, Spania, de către compania privată Corteva. Evenimentul a reunit savanți și reprezentanți ai...
Studenții ciclului II de masterat de la USDC învață să-și transforme visele-ideile în realitate
11/04/2019
Proiectele și ideile de proiect joacă un rol deosebit de important, în special, în cazul activităților de cercetare, precum și în cazul înființării unei afaceri. La inițiativa Dnei dr. Aliona Mereuța, titularul cursului „Elaborarea și Administrarea...

Pagini