Conferinţe, seminare, lecţii publice

Susținerea tezei de doctor în științe geonomice de către drd. Rodion Domenco
03/22/2017
Pe 22 martie 2017, în incinta Institutului de Ecologie și Geografie al AŞM, a avut loc susținerea cu succes a tezei de doctor în științe geonomice la specialitatea 153.05 meteorologie, climatologie, agrometeorologie de către drd. Domenco Rodion cu tema...
Seminarul informativ "Proprietatea intelectuală - instrument de valorificare a rezultatelor...
03/16/2017
La 16 martie curent și-a desfășurat lucrările Seminarul informativ Proprietatea intelectuală - instrument de valorificare a rezultatelor cercetării. Rolul informației de brevet în societatea modernă organizat de UnAȘM în comun cu Agenția de Statpentru...
Workshop-ul „ŞTIINŢELE EXACTE ÎN DIALOGUL GENERAŢIILOR: CONEXIUNE ÎNTRE UNIVERSITĂŢI, ACADEMIE ŞI...
03/03/2017
La 3 martie 2017, în incinta Sălii polivalente din campusul universitar al UnAŞM, a avut loc workshop-ul „ŞTIINŢELE EXACTE ÎN DIALOGUL GENERAŢIILOR: CONEXIUNE ÎNTRE UNIVERSITĂŢI, ACADEMIE ŞI BUSINESS” la care au participat reprezentanţi ai universităţilor (...
Conferinţa "CHIMIA ECOLOGICĂ ŞI CHIMIA MEDIULUI – 2017"
03/03/2017
În perioada 2-3 martie 2017, Academia de Ştiințe a Moldovei a organizat ediţia a 6-a a conferinţei internaționale CHIMIA ECOLOGICĂ ŞI CHIMIA MEDIULUI 2017 (EEC-2017). EEC-2017 este un eveniment internaţional de amploare, care atrage oameni de ştiinţă şi...
Masa rotundă "Să cunoaștem din patrimoniul național”
03/01/2017
În cadrul Facultății Științe Socioumanistice, sub genericul Să cunoaștem din patrimoniul național, în data de 1 martie 2017 studenţii Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice, au avut parte de o întâlnire cu distinsul om de cultură, academician, critic literar...
Lecția publică "A. Mateevici - „ proorocul cărui ducem vecinic dor”
02/27/2017
În cadrul Facultății Științe Socioumanistice, sub genericul Să cunoaștem din patrimoniul național, în data de 27 februarie 2017 a fost organizată o întâlnire cu I. Găină Directorul Casei Muzeu Alexei Mateevici de la Zaim  care a prezentat mai multe...
Conferința științifico - didactică "In memoriam: Alexei Mateevici"
02/27/2017
Anul curent marcăm 100 ani de la trecerea în neant a uneia dintre cele mai reprezentative personalități ale culturii naționale, și anume, a poetului, ziaristului, filosofului, etnografului Alexei Mateevici (1888-1917). Prin prodigioasa sa creație Alexei...
Lecţia publică "Strategii educaționale contemporane"
02/23/2017
Joi, 23 februarie 2017, dna Velişco Nadejda, dr., conf. univ., şef Direcţie învăţământ superior și dezvoltare a științei, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, a ţinut o lecţie publică cu tema Strategii educaționale contemporane. Intîlnirea a avut...
Lansarea de carte “Flora vasculară din Republica Moldova (lista speciilor și ecologia)”
02/23/2017
Raportor și coautor: Pavel PÎNZARU, dr.,conf.cercetător., Grădina Botanică (Institut), AȘM. Joi, 23 februarie 2017, în sala polivalentă din căminul UnAȘM, cu începere de la ora 1330 a avut loc ședința ordinară a cercului științific Ecoglobus cu lansarea...
Colocviumul științific interuniversitar anual al studenților ”Grigore Vieru”, ediția a III-a
02/20/2017
În ziua de 20 februarie 2017, UnAȘM, în special Facultatea de Științe Socioumanistice, a fost gazda unui eveniment inedit în spațiul academic studențesc din republică: Colocviumul științific interuniversitar anual al studenților ”Grigore Vieru”cu genericul...

Pagini

online meds