Conferinţe, seminare, lecţii publice

Trening „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”
10/12/2018
La 12 octombrie 2018, responsabilul de implementarea tehnologiilor informaționale Domenco R. a organizat treningul „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”. La seminar au participat conf. univ. dr. Boian I. – șef Departament Științe Biologice...
Ședința atelierului academic “Unitatea în diversitate a graiurilor românești”
10/08/2018
Pe data de 8 octombrie 2018, în aula 2, a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Unitatea în diversitate a graiurilor românești. La eveniment a participat dna Iulia MĂRGĂRIT, dr., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al...
Prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale DAAD la USDC
10/03/2018
La 3 octombrie 2018 în incinta Universității de Stat „Dimitrie CANTEMIR” a avut loc  prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale pentru cetățenii Republicii Moldova în anul 2019-2020, prezentate de către dr. Josef SALLANZ,...
Lansare de carte "Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre K. Marx"
09/06/2018
La 6 septembrie 2018 a fost lansată la Chişinău cartea Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre Karl Marx, apărută la editura Cartea Românească. Evenimentul a fost organizat de Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie şi Departamentul Ştiinţe...
Stagiul de practică al studenților USDC la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan...
06/30/2018
În temeiul Acordului Cadru de colaborare între Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC),  în perioada 25.06.2018-30.06.2018 a fost organizată și desfășurată mobilitatea academică de scurtă...
Tinerii cercetători s-au întrunit la USDC la cea de-a VII-a ediție a conferinței științifice „...
06/15/2018
La 15 iunie 2018, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, și-a desfășurat lucrările Conferința Științifică a Doctoranzilor (cu participare internațională) „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția...
Stagiul de practică a studenților USDC la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan...
06/15/2018
În perioada 12-17 iunie 2018, studenții Facultății Științe Socioumanistice au efectuat un stagiu de mobilitate academică de scurtă durată (stagiu de practică) la  Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  Obiectivul...
Workshop-ul „Îmbunătăţirea modului de evaluare a calităţii apelor de suprafaţă prin metode...
06/12/2018
La 12 iunie 2018 în incinta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, Departamentul Chimie, Matematică și Informatică a organizat  workshop-ul „Îmbunătăţirea modului de evaluare a calităţii apelor de suprafaţă prin metode spectrometrice...
Lecția publică ”Utilizarea deșeurilor în obținerea de noi materiale compozite”
06/06/2018
Facultatea Științe exacte a Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” a organizat la 6 iunie 2018 lecția publică cu genericul ”Utilizarea deșeurilor în obținerea de noi materiale compozite”, raportor dr., ing. Ovidiu Nemes, Universitatea Tehnică, Cluj Napoca...
Lecția publică ”Derivați nesaturați ai elementelor grupei 14”
06/05/2018
La 5 iunie 2018, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a avut ca invitat Decanul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică dr., conf. univ. Gabriela Nemeș,  Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, România. În cadrul ședinței de lucru, la care au...

Pagini

online meds