Informații de contact

  • Secția studii

birou: 16
telefon: +373 22 737442
sectia_studii@unasm.asm.md

  • Secția cercetare, doctorat și managementul calității

birou: 15
telefon: +373 22 727140
oltu@asm.md

  • Secţia Internaţionalizare și Comunicare

birou: 27/1
telefon: 
international@unasm.asm.md

  • Secţia Personal și Logistică

birou: 8
telefon: +373 22 737437
sectia_resurse_umane @unasm.asm.md

  • Secţia Contabilitate

birou: 12
telefon: +373 22 739654
sectia_contabilitate@unasm.asm.md

  • Adresa Universității

str. Academiei 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+37322)738016 - anticameră
(+37322)737439 - serviciul pază