Posturi și funcții vacante

SECŢIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

METODIST SECŢIE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

Scopul general al funcţiei:
Gestionarea şi coordonarea activităţii secţiei Relaţii Internaţionale şi Informatizare în conformitate cu politicile educaţionale ale UnAŞM.

Sarcini de bază:

 • perfectarea /evidenţa contractelor de colaborare naţională şi  internaţională;
 • promovarea mobilității studenţilor şi cadrelor didactice;
 • participarea la elaborarea diferitor materiale informaţionale;
 • pregătirea dosarului USDC pentru înregistrare pe diverse site-uri internaționale, participare în proiecte, colaborări;

Atribuții de serviciu:

 • Perfectarea /evidenţa contractelor de colaborare naţională şi  internaţională:
 • Promovarea mobilității studenților și cadrelor didactice:
 • Participarea la elaborarea diferitor materiale informaţionale:
 • Pregătirea dosarului USDC pentru înregistrare pe diverse site-uri internaționale (ex. portalul de cercetare UE), participare în proiecte, colaborări:

Responsabilităţi:

 • exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul de ordine internă a USDC, Regulamentul de activitate a Secției de Relații Internaționale și Informatizare şi alte acte normative;
 • organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;
 • respectarea disciplinei de muncă;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenţei sale profesionale;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • Studii: Superioare.
 • Experienţă profesională
 • Cunoştinţe în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea uneia sau câtorva limbi străine;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: Analiză şi sinteză, organizre și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, cu dorinţă de a se perfecţiona.

online meds