Posturi și funcții vacante

SECŢIA PERSONAL ŞI LOGISTICĂ

ŞEF SECŢIA PERSONAL ŞI LOGISTICĂ

Scopul general al funcţiei: coordonarea și conducerea tuturor activităților privind resursele umane (planificarea satelor de personal, selectarea și angajarea cadrelor, orientarea profesională, organizarea concursurilor de ocupare a posturilor.

Sarcini de bază:
a) asigurarea managementului resurselor umane;
b) monitorizează procedurile de secretariat în cadrul UnAȘM;
c) monitorizează arhivarea documentelor din cadrul UnAȘM.

Responsabilităţi:

  • exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul intern al instituţiei şi alte acte normative;
  • responsabili de respectarea legislaţiei în vigoare privind resursele umane;
 • coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a normelor interne;
 • corectitudinea înregistrărilor/actualizărilor în documentele elaborate;
 • respectarea Legii cu privire la Datele cu Carater Personal;
 • evitarea conflictului de interese;

- sporirea competenţei sale profesionale.

Împuterniciri:

 • efectuează controlul asupra realizării dispozițiilor conducerii, fondatorului și altor organe superioare ierarhice;
 • reprezintă instituţia în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de personal;
 • contrasemnează fișele de post ale angajaților;
 • elaborează planuri și rapoarte anuale privind activitatea sa.
 Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: Superioare.
Experienţă profesională: minimum 3 ani de activitate managerială.
Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului resurselor umane;
 • cunoaşterea politicilor, procedurilor de personal şi a lucrărilor de secretariat, precum şi a practicilor pozitive din domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: Analiză şi sinteză, organizare și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente.
Competenţe de management:

 • activitatea de manager;
 • activitatea în organele de administraţie;

Calităţi şi aptitudini manageriale:

 • cunoştinţe bune profesionale şi manageriale;
 • caracter intuitiv şi creator;
 • exemplu personal, moral şi profesional;
 • rezistenţă fizică şi psihică la solicitări;
 • prestigiu, autoritate şi responsabilitate;
 • diplomaţie.

online meds