06 / 03 / 2020

În data de 5 martie, în incinta USDC a avut loc o sesiune de informare privind  integrarea pe piața muncii a tinerilor. În cadrul sesiunii,...

29 / 02 / 2020

În data de 29 februarie, în incinta USDC a fost avut loc Întâlnirea cu absolvenții. Universitatea este locul unde petrecem cei mai frumoşi...

20 / 02 / 2020

La 14 aprilie 2020, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu...

Cooperare internațională

28 / 11 / 2019

În perioada 22 – 28 noiembrie Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a semnat mai multe acorduri bilaterale cu universități de peste hotare.

22 / 11 / 2019

Conferinţă Știinţifică cu Participare Internaţională dedicată Zilei Internaţionale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare sub egida Organizaţiei...

Cercetare

ro
26 / 10 / 2019

Conferința națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de...

Cercetare

ro

Oferta educațională a Universității de Stat "Dimitrie Cantemir" pentru anul 2019 include admiterea la licență, masterat, doctorat. Invităm absolvenţii liceelor, colegiilor, ciclului I și II de învățământ superior să-şi continue studiile la USDC. Universitatea promovează excelența în educație, cercetare, dezvoltare și inovare.

Oportunitate
Relevanță
Perseverență
Calitate
Performanță
Realizări

 • Vizită în Republica Chineză

  În perioada 8-15 octombrie, delegatul  USDC, prof., acad. Maria Duca, a realizat o vizită în Republica Chineză cu scopul fortificării relațiilor de colaborare și semnării unui acord de colaborare dintre USCD și IMAU.
 • Reprezentanții FEBS în vizită la USDC

  USDC a găzduit o delegație a Federației Europene a Societăților de Biochimie aflată într-o vizită de lucru la Chișinău, din care au făcut parte prof. J. Dumić și prof. M. Gavrovic-Jankulovic, însoțite de dnul prof. A. Dascaliuc, președintele Societății de Biochimie și Biologie Moleculară din RM.
 • Prezentarea burselor DAAD și OeAD

  La USDC a avut loc prezentarea burselor și oportunităților educaționale oferite de Serviciul German de Schimb Academic, reprezentat de dr. Josef SALLANZ și Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație şi Cercetare, reprezentată de dr. Horea BALOMIRI. La ședință au participat studenți,...
 • Prezentarea IUCN de la Dubna la UnAŞM

  UnAȘM a fost vizitată de o delegaţie a Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna. În cadrul întrevederii s-a trecut în revistă unele rezultate ale colaborării, extinderea acesteia prin stabilirea a unor noi forme de cooperare, desfășurarea practicii masteranzilor și doctoranzilor...
 • Stagiu de practică în Munții Carpați

  Al treilea an consecutiv, aplicațiile de teren a studenților anului II, specialitățile Geografie și Ecologie s-au desfășurat la Stațiunea montană de cercetare și practică studențească "Ion Gugiuman", Rarău - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România
 • Mobilitate academică în Republica Cehă

  Studenții de la Facultatea Științe Exacte UnAȘM de la specialitățile chimie, fizică și informatică  din anul I și anul II au realizat în perioada 15-19 mai 2017, un stagiu de practică la Facultatea de Inginerie Electrică și Informatică de la Universitatea Tehnică din Ostrava, Cehia.
 • Interviu cu Rectorul UnAȘM, Maria Duca

  „Studenții noștri au o posibilitate unică de a fi alături de cercetători pentru a intra mai ușor în câmpul muncii”... Noi lucrăm în cluster, unul funcțional, cu institutele Academiei de Științe a Moldovei. În general, pentru a spori eficiența implementării tehnologiilor, pentru a valorifica...
 • Burse de excelență în cercetare

  La 26 mai 2017 s-a desfășurat Ceremonia Festivă de înmânare a burselor in memoriam Mircea CIUHRII și a bursei ”NIZAMI” care au fost acordate în bază de concurs ca rezultat al evaluării dosarelor de către Comisia de concurs a burselor de merit din cadrul UnAȘM.
 • Mobilitate academică pentru studenți

  UnAŞM anunţă concurs de selecție pentru realizarea unui stagiu academic la Universitatea din Oradea, România. Toate cheltuielile vor fi acoperite integral din fondul programului ERASMUS+, în baza acordului încheiat de Departamentul Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului,...
 • Stagiu de practică în DUBNA

  UnAŞM anunţă concursul pentru realizarea stagiilor de practică la Institutul Comun pentru Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă. Mobilitatea va fi realizată în perioada 01.06.2017-31.08.2017 şi are ca scop realizarea cercetărilor pentru elaborarea tezei de licenţă, de masterat sau de...

Pagini

Scrisoare Rectorului
Dr. hab., Aurelia HANGANU
Telefon de încredere
(+ 373 22)737437
Feedback Harta site