25 / 09 / 2014

În baza parteneriatului dintre  Universitatea Academiei de Științe și organizațiile din sfera științei și inovării ale Academiei de Științe a...

17 / 06 / 2014

CBM organizează periodic ateliere de instruire pentru liceenii interesați în pregătirea pentru olimpiadele naționale și internaționale…

08 / 04 / 2014

Acad. prof. Felix UNGER, Președintele Academiei Europene de Științe și Arte, prof. Erich HOEDL, Vice - președintele Academiei Europene de...

17 / 03 / 2014

Reprezentanții Comisiei Europene pentru Cercetare și Inovare Robert-Jan SMITS, Director General al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare...

Cercetare

ro

Agenda Zilei

 • În atenția doctoranzilor!

  Vezi Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători", Ediția a IV 
 • Al X-lea Congres al Geneticienilor

  În perioada 28 iunie – 1 iulie 2015, la Chişinău își va desfășura lucrările cel de-al X-lea Congres Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova organizat de către Asociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi...
 • Şcoala duminicală a viitorului student

  Şcoala duminicală este organizată de UnAŞM în colaborare cu SRL BioUnivers şi se adresează liceenilor interesaţi în pregătirea pentru olimpiadele naţionale şi internaţionale, în susţinerea cu succes a examenelor de bacalaureat şi înmatricularea la...
 • Programe Open-Source pentru cercetare

  La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară,...