Reprezentanții FEBS în vizită de lucru la USDC

La 24 octombrie curent, USDC a găzduit o delegație a Federației Europene a Societăților de Biochimie (FEBS) şi a Societății de Biochimie din Serbia, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. Din componența delegației, însoțită de domnul profesor Alexandru DASCALIUC, președintele Societății de Biochimie și Biologie Moleculară din Moldova, au făcut parte prof. Jerka DUMIĆ și prof. Marija GAVROVIC-JANKULOVIC. 

În cadrul întrevederii membrilor delegației cu doamna academician Maria DUCA, rectorul USDC, s-a discutat despre posibilitățile de colaborare a USDC cu FEBS în domeniile biochimiei şi biologiei moleculare, organizării în comun a unor conferințe, seminare, stagii pentru profesori şi cercetători, alte direcții științifice de activitate și cercetare. În mod deosebit, s-a vorbit despre oportunitățile tinerilor din Republica Moldova de a obține diverse burse și participări la programe de mobilitate propuse de structurile pe care le reprezintă oaspeții noștri.

De asemenea, reprezentanții FEBS au prezentat auditoriului de studenți şi doctoranzi ai UnAŞM diferite oportunități, oferite de către Federație, de participări la cursuri de vară, trening-uri, seminare, destinate cercetătorilor din domeniile biochimiei, biologiei, biologiei moleculare. Totodată, celor prezenți li s-au explicat modalitățile de aplicare pentru obținerea diferitor burse, participări la programe de mobilitate, precum și avantajele pentru tinerii din Republica Moldova de a-și continua studiile în instituțiile universitare europene,

Aflându-se la USDC, doamnele Jerka DUMIC și Marija GAVROVIC-JANKULOVIC au luat cunoștință cu sălile de curs, laboratoarele universității, biblioteca, campusul studențesc. Un interes deosebit oaspeții au manifestat față de conceptul și istoricul amenajării aulei nominale - „Mircea Ciuhrii”.