Prezentarea burselor DAAD și OeAD la UnAȘM

În ziua de 24 octombrie 2017, la UnAȘM a avut loc prezentarea burselor și oportunităților educaționale oferite de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD), reprezentat dr. Josef SALLANZ și Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație şi Cercetare (OeaD), reprezentată de dr. Horea BALOMIRI.

În debutul evenimentului, prim vicepreședintele AȘM acad. Ion TIGHINEANU și rectorul UnAȘM, acad. Maria DUCA, au salutat oaspeții mulțumindu-le pentru disponibilitatea de a se angaja într-un dialog cu studenții, doctoranzii și profesorii UnAȘM la subiectul privind posibilitățile oferite în cadrul diverselor proiecte europene de mobilitate academică. Totodată, vorbitorii au subliniat importanța, pentru dezvoltarea științei naționale, a perfecționării nivelului educațional și capacităților de cercetare a tinerei generații de savanți, inclusiv prin stagii de mobilitate academică în străinătate, oferite de aceste două structuri europene importante.

Reprezentanții DAAD și OeaD au prezentat un vast volum de informații privind posibilitățile de participare la proiectele de mobilitate academică, tipurile și condițiile de aplicare la burse, cerințele față de aspiranți, precum și unele aspecte organizatorice legate de o eventuală detașare la studii peste hotare. Studenții s-au arătat interesați de comunicările prezentate, venind cu mai multe întrebări și precizări.

La ședință au participat studenți, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători și cadrele didactice din cadrul UnAȘM și institutele AȘM.