Se prelungește termenul de aplicare pentru MOBILITATEA DE STUDIU la Universitatea din Oradea

UnAŞM anunţă concurs de selecție a studenților pentru Mobilități Erasmus+ de studiu la Universitatea din Oradea.

Toate cheltuielile vor fi acoperite integral din fondul programului ERASMUS+, în baza acordului încheiat de Departamentul Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, Universitatea din Oradea cu Catedra Ecologie și Științe ale Mediului, UnAȘM.Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020 ERASMUS+, are ca scop dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Mai multe informații cu privire la program puteți să găsiți pe pagina oficiala a Oficiului ERASMUS PLUS MOLDOVA (http://www.erasmusplus.md).

La concurs pot participa studenți, masteranzi și doctoranzi din cadrul UnAŞM, care realizează investigaţii ştiinţifice în domeniile: sociologie și culturologie, științe ale pământului, turism și agrement, arhitectură și planificare urbană.

Dosarul de concurs se va depune la Secţia Internaţionalizare şi Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM) până la data de 10 octombrie 2017, ora 17:00 şi va include:

  1. cererea argumentată de participare la concurs;
  2. planul activităților ce vor fi realizate;
  3. acordul decanului Facultăţii asupra intenţiei de participare;
  4. lista de mobilități academice realizate până în prezent;
  5. certificarea competențelor lingvistice;
  6. curriculum vitae (Europass).

Mobilitatea va dura 5 luni și va fi planificată până la data de 31.07.2018.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta:

Tel. (+373) 22 28 61 07E-mail: [email protected]