Științe Exacte

Facultatea Ştiinţe Exacte are misiunea de a oferi studii de înaltă calitate şi competenţe de cercetare ştiinţifică la specialităţile: FIZICĂ, CHIMIE, MATEMATICĂ, INFORMATICĂ şi în cadrul programelor de masterat: MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, INFORMATICĂ APLICATĂ FIZICĂ şi CHIMIE. Studenţii au posibilitatea de selectare a traseului educaţional individul, beneficiază de diferite programe adiţionale la curriculum-ul de bază, ceea ce permite diversificarea competenţelor profesionale.

Facultatea aspiră spre extinderea colaborării cu parteneri naţionali şi internaţionali, o mobilitate academică a studenţilor şi cadrelor didactice eficientă, implicarea activă a studenţilor în procesul de cercetare din centre academice prestigioase, crearea parteneriatelor cu întreprinderile de stat şi agenţii economici privaţi, pentru oferirea unor oportunităţi mai largi de realizare a stagiilor de practică şi angajare în câmpul muncii.

 

 

Mereuța Aliona

Doctor,
conferențiar universitar,
decan

Oferta educaţională

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR, CICLUL I, LICENŢĂ

441.1 Fizică
442.1 Chimie
443.1 Matematică
444.1 Informatică

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR, CICLUL II, MASTERAT

Fizică - programe analitice 
Chimie - programe analitice 
Matematică - programe analitice 
Informatică aplicată - programe analitice

Colaborări

Cu scopul armonizării cercatărilor cu colectivele din cadrul Republicii Moldova şi cele de peste hotare, membrii facultăţii colaborează cu o serie de instituţii de cercetare, învăţământ, producere şi din sfera serviciilor: 

UNIVERSITĂŢI, INSTITUTE ŞI CENTRE DE CERCETARE DIN RM 

Institutul de Chimie, AŞM
Institutul de Fizică Aplicată, AŞM
Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Institutul de Energetică, AŞM
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
AGEPI
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

ACORDURI DE COLABORARE CU UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DE CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
Объедененный Институт Ядерных Исследований, Dubna, RF

ACORDURI DE COLABORARE CU AGENŢI ECONOMICI DIN RM

Î.S. Izomer, Chişinău
Ecochimie, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Proredox Group, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Nitech, S.R.L., Chişinău

Seminare, Lecţii publice

Joi, 28 noiembrie, în Sala Senatului (18, Blocul Central al UnAŞM) a avut loc trainingul “Tendinţe contemporane în metodologia didactică” cu scopul exersării abilităţilor studenţilor UnAŞM în domeniul modulului psiho-pedagogic. 
Activităţile desfăşurate au fost centrate pe subiectele:

  • Teoria inteligenţelor multiple (Silvia Golubiţchi - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar);
  • Mecanisme de autocunoaştere (Lucia Chetrean – profesor de psihologie);
  • Importanţa creativităţii în formarea profesională (Rita Godoroja – doctor în pedagogie, grad didactic superior, Liceul “Spiru Haret”);
  • Parametri de calitate ai testului de evaluare (Iurie Cristea – director al Liceului UnAŞM, grad didactic superior).
  • Statutul științific al disciplinelor juridice interdisciplinare. Specificări metodologice (Rodica Ciobanu - dr., conferențiar universitar)

La training au participat studenţi ai ciclurilor I şi II, care au fost informaţi despre mecanisme de eficientizare a procesului de instruire, fiind antrenaţi activ în exerciţii interactive.


 

La 04 septembrie 2013, 14.00, în incinta Institutului de Chimie (str. Academiei 3, sala 340, et. III), a avut loc Seminarul-tematic cu genericul “DETERMINAREA COEFICIENŢILOR DE DISTRIBUŢIE A UNOR RADIONUCLIZI ÎN DIFERITE SISTEME”.
În cadrul seminarului şi-au expus activitatea ştiinţifică masteranzii anului II, Specialitatea Chimie  Arcadie Fuior cu tematica “Determinarea coeficienţilor de distribuţie a unor radionuclizi în sisteme de extracţie crown-eter – soluţii apoase de acid mineral” şi Carauş Valeria cu tematica “Determinarea coeficienţilor de distribuţie a radiolantanidelor şi a unor izotopi tehnogeni în mediul: schimbător de cationi puternic acidulat (Dowex 8 W∙50x) – soluţie de acizi minerali şi organici”.
         La seminar au participat studenţii an. II şi an. III, Specialitatea „Chimie” şi masteranzii an. I şi an. II Specialitatea „Chimie” şi „Fizică”.

Noutăţi în ştiinţă

online meds