Mobilitate academică

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei încurajează continuu mobilitatea academică a studenților și a cadrelor științifico-didactice în diferite centre academice din străinătate. 

ERASMUS+

STAGII DE PRACTICĂ

online meds