Mobilitate academică

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei încurajează continuu mobilitatea academică a studenților și a cadrelor științifico-didactice în diferite centre academice din străinătate.

STRATEGII DE PRACTICĂ

online meds