Activități științifice

PROGRAMELE ACTIVITĂȚILOR ȘTIINȚIFICE

Programul desfășurării activităților științifice pe anul 2017

Programul desfășurării activităților științifice pe anul 2016

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

Conferinţa ştiinţifică internaţională a studenţilor şi masteranzilor editia a III-a VIITORUL NE APARŢINE

Filosofia şi perspectiva umană. Materialele conferinţei ştiinţifice consacrată ZILEI MONDIALE A FILOSOFIEI

Conferinţa Ştiinţifică internaţională a doctoranzilor. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători

DIRECȚII DE CERCETARE

online meds