Activități științifice

PROGRAMELE ACTIVITĂȚILOR ȘTIINȚIFICE

Programul desfășurării activităților științifice pe anul 2018

Programul desfășurării activităților științifice pe anul 2017

Programul desfășurării activităților științifice pe anul 2016

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

Conferinţa ştiinţifică internaţională a studenţilor şi masteranzilor editia a III-a VIITORUL NE APARŢINE

Filosofia şi perspectiva umană. Materialele conferinţei ştiinţifice consacrată ZILEI MONDIALE A FILOSOFIEI

Conferinţa Ştiinţifică internaţională a doctoranzilor. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL USDC