Administrație

Maria DUCA

Rector,
academician al AȘM,

profesor universitar
 

Angela PORT

Prorector
activitate didactică,
dr., conf. univ.

 

 

 

Tatiana POTÎNG

Prorector
cercetare
și managementul calității, dr.

 

Efim CHILARI

Prorector
relații internaționale,
dr.,

 

 

 

online meds