Serie de ședințe ale cercului științific Bios

Pe 29 și 30 octombrie 2015 în cadrul Cercului științific Bios, Catedra Biologie au fost supuse dezbaterilor subiecte ce țin de diversitatea și modul de acțiune a radicalilor liberi și organizarea și rolul membranelor biologice.
Dna Cepoi Liliana, dr., conf. cerc., în comunicarea Structura și diversitatea radicalilor liberi în sistemele biologice a dezvăluit problema radicalilor liberi în sistemele biologice, acțiunea agresivă a acestora asupra celulelor și a organismelor în întregime, precum și despre formarea radicalilor liberi, tipurile, natura și caracteristica acestora. A fost abordată problema acțiunilor distructive a radicalilor secundari, care duc la apariția stărilor patologice. La fel, au fost analizate și substanțele antioxidante în sistemele vii. Dna Cepoi a explicat mecanismul de acțiune și efectul protector al antioxidanților. De asemenea, studenții au fost atenționați la modul de administrare a antioxidanților și de prevenire a efectelor negative asociate cu consumul excesiv a substanțelor cu efect antioxidant.
Studenții și masteranzii au fost informați de riscurile pe care le pot provoca radicalii liberi în sistemele vii, în special cei secundari, și de metodele de prevenire și protecție a organismului cu ajutorul antioxidanților.
Comunicările prezentate de către dna Andronic Larisa, dr., conf. cerc., cercetător ştiinţific coordonator Organizarea structurală și funcțională a membranelor plasmatice și Relații și joncțiuni intercelulare (adeziuni celulare) au scos în evidență rolul, funcționarea și interconexiunea dintre compoziția chimică și structură membranei celulare în menținerea homeostaziei celulare. Dna Andronic a dezvăluit căile de comunicare intracelulare, care asigură schimbul de semnale prin care este coordonat comportamentul lor și este reglată expresia genică. Au fost descrise tipurile de joncțiuni celulare: joncțiuni de ancorare, joncțiuni de adeziune intercelulară, joncțiuni de adeziune celula-matrice extracelulara, dezmosomii, joncțiuni de ocluzie, joncțiuni de comunicare. Astfel, prin intermediul acestor comunicări, studenții și masteranzii și-au lărgit orizontul cunoștințelor despre celulă și membrană celulară, despre structura și funcțiile acestora.

Responsabil
Șeful catedrei de Biologie
dr., conf.univ. Budeanu O.