Training „Cercetare avansată, accesibilă pentru toți cercetătorii”

În perioada 15-19 decembrie curent la UnAȘM și-a desfășurat lucrările trainingul „Cercetare avansată, accesibilă pentru toți cercetătorii”. Evenimentul a fost organizat de diaspora moldovenilor în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare.   Moderator al trainingului a fost dl Victor Cepoi, cercetător la School of Advanced Social Studies, Slovenia. Evenimentul a întrunit aproximativ 100  de peroane: cercetători științifici din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării AȘM, masteranzi și doctoranzi,  atât din cadrul școlilor doctorale ale UnAȘM, cât și din USM, UASM, USMF „N. Testemițanu” și Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”. Tematica variată și actuală a cursului (Cercetarea Empirică, Cercetarea Calitativă și Cantitativă, familiarizarea cu soft-urile statistice PSPP, R Studio și fsQCA) a provocat un interes sporit al participanților, care au apreciat la un nivel înalt aplicabilitatea, utilitatea, dinamica și interacțiunea  cursului, precum și pregătirea profesională a moderatorului. Cursanților li s-au înmânat Certificate de participare la training și un suport de curs „Practici de cercetare”, autor Victor Cepoi.

Claudia Oltu, șef Secție cercetare, doctorat și formare continuă