Internaționalizarea învățământului superior în Republica Moldova promovată de diasporă

În perioada 11-13 aprilie 2017, în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei a fost organizat atelierul de lucru „Promovarea internaționalizării învățământului superior în Republica Moldova”, moderat de Mariana ROȘCA, cercetătoare la Universitatea DEUSTO, Spania.

Scopul proiectului este promovarea internaționalizării învățământului superior în Republica Moldova prin prezentarea direcțiilor de internaționalizare la nivel global și a beneficiilor acesteia, dar și prin împărtășirea experienței specifice acumulate în acest domeniu de către sistemul Universității DEUSTO, o instituție de învățământ superior cu tradiții în materie de internaționalizare.

În cadrul atelierului au fost oferite informații despre internaționalizarea învățământului superior, bunele practici de internaționalizare a învățământului superior din Spania, sursele de finanțare care pot fi accesate pentru a susține acțiunile de internaționalizare și a crea premise pentru semnarea unui acord de colaborare cu universitățile din Uniunea Europeană. Cunoștințele acumulate de participanți vor servi ca bază pentru dezvoltarea ulterioară a mediului academic și universitar în domeniul respectiv.

Atelierul a fost organizat în cadrul subprogramului Reîntoarcerea Profesională a Diasporei al programului de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de Biroul Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Sursa: http://www.brd.gov.md/ro/content/internationalizarea-invatamantului-supe...