Susținerea tezei de doctor în științe geonomice de către drd. Rodion Domenco

Pe 22 martie 2017, în incinta Institutului de Ecologie și Geografie al AŞM, a avut loc susținerea cu succes a tezei de doctor în științe geonomice la specialitatea 153.05 meteorologie, climatologie, agrometeorologie de către drd. Domenco Rodion cu tema DINAMICA PRECIPITAȚIILOR EXCEDENTARE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANII 1960-2015.
Conducător științific:
NEDEALCOV Maria, doctor habilitat în științe geografice, profesor universitar (Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM).
Referenți:
APOSTOL Liviu, doctor în științe geografice, profesor universitar (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România).
PUȚUNTICĂ Anatol, doctor în științe geografice, conferențiar universitar.
Componența Consiliului științific specializat D 12 153.05-05:
SOFRONI Valentin, președinte, doctor habilitat în științe geografice, profesor universitar. BEJAN Iurii, secretar științific, doctor în științe geografice, conferențiar cercetător. MELNICIUC Orest, doctor habilitat în științe geografice, conferențiar universitar.
BOINCEAN Boris, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător.
COZARI Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar.
BOIAN Ilie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar.

FELICITĂRI PENTRU DOMNUL RODION DOMENCO