Natural Sciences

The faculty trains professionals in the area of Natural Sciences with a broad theoretical and practical vision upon natural phenomena and fundamental processes of living organisms at different structural levels.

The program offered by the departments of Biology and Ecology and Environmental Sciences assure the interdisciplinary character towards the formation of professional skills ,that is an essential attribute in achieving a successful carrier .

Graduates of the Faculty can be hired as researchers in academic ,pharmaceutical ,environmental and geographical  centers ,clinic and research labs ,as inspectors and managers of agencies for environmental protection ,tourist agencies ,specialized institutions of map drawing , topography , cadastre and meteorology.

.

 

Daniela Elenciuc

Dean

Mariana Roșca

Academic Officer

Educational Offer

UNIVERSITY EDUCATION, CYCLE I, BACHELOR’S PROGRAMS

421.1Biology – analytical programs
421.2Molecular Biology – analytical programs
424.1Ecology – analytical programs
425.1Geography – analytical programs

 

UNIVERSITY EDUCATION, CYCLE II, MASTER’S PROGRAMS

Biology – analytical programs
Molecular Biology – analytical programs
Environmental Sciences– analytical programs

Collaboration

Cu scopul armonizării cercatărilor cu colectivele din cadrul Republicii Moldova şi cele de peste hotare, membrii facultăţii colaborează cu o serie de instituţii de cercetare, învăţământ, producere şi din sfera serviciilor: 

UNIVERSITĂŢI, INSTITUTE ŞI CENTRE DE CERCETARE DIN RM

Institutul de Chimie, AŞM
Institutul de Fizică Aplicată, AŞM
Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Institutul de Energetică, AŞM
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
AGEPI
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

ACORDURI DE COLABORARE CU UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DE CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
Объедененный Институт Ядерных Исследований, Dubna, RF

ACORDURI DE COLABORARE CU AGENŢI ECONOMICI DIN RM

Î.S. Izomer, Chişinău
Ecochimie, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Proredox Group, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Nitech, S.R.L., Chişinău

Seminars, public lectures

Joi, 28 noiembrie, în Sala Senatului (18, Blocul Central al UnAŞM) a avut loc trainingul “Tendinţe contemporane în metodologia didactică” cu scopul exersării abilităţilor studenţilor UnAŞM în domeniul modulului psiho-pedagogic. 
Activităţile desfăşurate au fost centrate pe subiectele:

  • Teoria inteligenţelor multiple (Silvia Golubiţchi - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar);
  • Mecanisme de autocunoaştere (Lucia Chetrean – profesor de psihologie);
  • Importanţa creativităţii în formarea profesională (Rita Godoroja – doctor în pedagogie, grad didactic superior, Liceul “Spiru Haret”);
  • Parametri de calitate ai testului de evaluare (Iurie Cristea – director al Liceului UnAŞM, grad didactic superior).
  • Statutul științific al disciplinelor juridice interdisciplinare. Specificări metodologice (Rodica Ciobanu - dr., conferențiar universitar)

La training au participat studenţi ai ciclurilor I şi II, care au fost informaţi despre mecanisme de eficientizare a procesului de instruire, fiind antrenaţi activ în exerciţii interactive.


 

La 04 septembrie 2013, 14.00, în incinta Institutului de Chimie (str. Academiei 3, sala 340, et. III), a avut loc Seminarul-tematic cu genericul “DETERMINAREA COEFICIENŢILOR DE DISTRIBUŢIE A UNOR RADIONUCLIZI ÎN DIFERITE SISTEME”.
În cadrul seminarului şi-au expus activitatea ştiinţifică masteranzii anului II, Specialitatea Chimie  Arcadie Fuior cu tematica “Determinarea coeficienţilor de distribuţie a unor radionuclizi în sisteme de extracţie crown-eter – soluţii apoase de acid mineral” şi Carauş Valeria cu tematica “Determinarea coeficienţilor de distribuţie a radiolantanidelor şi a unor izotopi tehnogeni în mediul: schimbător de cationi puternic acidulat (Dowex 8 W∙50x) – soluţie de acizi minerali şi organici”.
         La seminar au participat studenţii an. II şi an. III, Specialitatea „Chimie” şi masteranzii an. I şi an. II Specialitatea „Chimie” şi „Fizică”.

Science news

online meds