Conferința Studențească ”Probleme Bioetice În Societatea Contemporană”

Joi, 25 februarie 2016, în cadrul UnAŞM, s-a desfăşurat Conferința Studențească ,,Probleme Bioetice în Societatea Contemporană”.
La conferință au participat studenţii UnAŞM.

În cadrul conferinței studenții anului III au prezentat totalurile activităților individuale realizate pe parcursul semestrului I la disciplina Bioetică. Comunicările prezentate în cadrul conferinţei au abordat tematici dintre cele mai diverse, actuale și controversate din domeniul bioeticii, dând dovadă de ținută și vocație academică.

Pe marginea problemelor abordate, în prezentări s-au iscat discuții utile între profesori și studenți. Lucrările au fost apreciate  de o comisie de evaluare  care a menționat actualitatea  și relevanța temelor abordate precum și a făcut unele recomandări, sugestii pentru îmbunătățirea  calității prezentărilor.

Abdușa Daniela, asistent universitarui 
Catedra Biologie