Ședința Cercului științific BIOS ”Diagnosticul personalizat în cancer”

Miercuri, 3 februarie 2016, s-a desfășurat întrunirea cercului BIOS cu tematica ”Diagnosticul personalizat în cancer”condusă de drd Țuțuianu Valeriu ce activează în cadrul laboratorului Imunogenetic din Institutul Oncologic. La ședință au participat studenții facultății Științe ale Naturii, anul I - III de la specialitățile Biologie și Biologie moleculară.
În cadrul acestei lecții publice studenților le-au fost prezentate metodele de bază aplicate în laborator și echipamentul care permit efectuarea investigațiilor de rigoare. Astfel, au fost expuse principiile de lucru ale secvențiatorului de nouă generație – NGS, aparatelor ce efectuează reacția de polimerizare în lanț – HMP-PCR, RT-PCR. În acest sens studenții au aflat despre principalele gene implicate în apariția diferitor tipuri de cancer, despre modul în care acestea se amplifică și se analizează în scopul identificării ulterioare a mutațiilor, care ar permite indicarea unui tratament personalizat al pacienților. De asemenea, au fost redate modurile de analiză computerizată a datelor și necesitatea de a poseda cunoștințe fundamentale în domeniul bioinformaticii.
Studenții au făcut cunoștință cu tendințele actuale în studiul geneticii cancerului, precum și cu problemele frecvente ce apar în calea cercetătorilor științifici în studierea acestei patologii. Raportorul a expus unele idei contemporane discutate în cercurile științifice ce țin de idei inovatoare și ar revoluționa medicina personalizată și studiul genetic al cancerului bronho-pulmonar, colorectal non-polipozic ereditar și a leucemiei mieloide cronice. Au fost prezentate și cîteva exemple relevante care au înlesnit înțelegerea noilor metode. Studenții s-au implicat activ în discuții, demonstrînd un interes deosebit față de noile tendințe în diagnosticul genetic al maladiilor canceroase.

Responsabil
Țurcan Doina
Laborant superior Catedra Biologie