Lecția publică „Mobilitatea academică – modalitate eficientă pentru studii și cercetări avansate”

La data de 29 septembrie, 2017 Facultatea Științe ale naturii din cadrul UnAȘM a organizat desfășurarea lecției publice cu tema „Mobilitatea academică – modalitate eficientă pentru studii și cercetări avansate. Lecția publică a fost ținută în fața studenților Facultății Științe ale naturii și nu numai, de către dl Victor Cepoi, cercetător la School of Advanced Social Studies, Slovenia. Tematica lecției a provocat un interes sporit al studenților, care au apreciat înalt importanța informației despre programele de mobilitate academică pentru tineretul studios. Dl Cepoi a menționat că mobilitatea academică presupune capacitatea de a face faţă unui nou mediu de învăţare. Aceasta reprezintă o necesitate în epoca globalizării, dar promovează, de asemenea, coerenţa la nivel european şi îmbogăţirea orizontului ştiițific. Astfel, tinerii moldoveni au acces la câteva programe de studii promovate și sponsorizate de către UE. Cele mai cunoscute sunt: programele Tempus-Tacis, Erasmus Mundus, dar şi programul de învăţare neformală „Tineret în acţiune” (Youth in Action). La modul general vorbind, aceste programe sunt destinate la crearea unui spaţiu de cooperare în domeniul învăţământului superior care să includă ţările UE și ţările partenere învecinate și au ca scop inclusiv oferirea studenţilor, cadrelor didactice, mediului academic, efectuărea studiilor, cercetărilor într-o altă ţară europeană, cu recunoaşterea academică a perioadei petrecute la instituţia parteneră. Cel mai popular program de mobilitate printre tinerii europeni este programul Erasmus. Lansat în 1987, concepţia generală Erasmus se bazează pe dezvoltarea studenţilor şi cadrelor didactice prin interdemediul mobilităţii, oferirea de burse, participarea la proiecte trasnaţionale şi în general schimbul de experienţă intra-european. Conform datelor Comisiei Europene, de la lansarea, Erasmus a avut 3 milioane de europeni beneficiari ai programului prin bursele şi stagiile oferite . Dl Cepoi a mai adăugat că din alt punct de vedere, studiile peste hotare implică foarte multe activități practice: business planuri, prezentări, studii de caz, jocuri de rol, obligativitatea de a fi membru al unei asociaţii şi de a te implica activ în viaţa socială. În cele din urmă şansa de a face parte dintr-un grup multinaţional (10-15 ţări diferite) este o oportunitate excelentă de comunicare internaţională, de a înţelege o nouă cultură şi noi tradiţii, de a conştientiza importanţa unor asemenea valori ca toleranţa, nediscriminarea, respectul reciproc. Dl Victor Cepoi a argumentat necesitatea și importanța aplicării de către studenți la programele de mobilitate academică cu exemple din experiența proprie.

Daniela Elenciuc, dr.,conf.univ., decanul Facultății Științe ale naturii.
Ilie Boian, dr.,conf univ., șeful Departamentului Științe biologice și geonomice