Susținerea publică a tezei de Doctor în științe biologice de către drd. Abdușa Daniela

Pe 14 septembrie 2017, în Sala Polivalentă a Campusului Academic s-a desfășurat prima Ședință a Consiliului Științific Specializat din cadrul Universității AŞM ce a avut drept subiect examinarea tezei de doctor în științe biologice cu tema ”IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA UNOR GENE POTENȚIAL IMPLICATE ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE” a doctorandei Abdușa Daniela la specialitatea 162.02 Genetica omului şi animalelor.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 25. 162.02 – 01 și Referenții oficiali au remarcat caracterul inovativ și elementele originale ale cercetării și au apreciat cu Magna cum laude lucrarea competitoarei.

În cadrul ședinței a fost menționat rolul decisiv al conducătorilor științifici Dna academ., prof. univ. Duca Maria și dna dr. hab., conf. univ. Palii Ina în procesul de elaborare a tezei de doctor.

Corpul didactic al universității, colaboratorii Centrului de Genetică Funcțională și conducerea universității aduce sincere felicitări competitoarei și conducătorilor științifici urândule realizări frumoase în domeniul științifico-didactic.