Lansarea de carte “Flora vasculară din Republica Moldova (lista speciilor și ecologia)”

Raportor și coautor: Pavel PÎNZARU, dr.,conf.cercetător.,
Grădina Botanică (Institut), AȘM.

Joi, 23 februarie 2017, în sala polivalentă din căminul UnAȘM, cu începere de la ora 1330 a avut loc ședința ordinară a cercului științific Ecoglobus cu lansarea cărții Flora vasculară din Republica Moldova (lista speciilor și ecologia) pentru studenții Facultății Științe ale Naturii a Universității Academiei de Științe a Moldovei. La lansarea de carte au participat studenți, masteranzi, doctoranți și profesori ai Facultății Științe ale Naturii, precum și colaboratori din cadrul Grădinei Botanice (Institut). Evenimentul a fost organizat în comun cu Bublioteca UnAȘM.
Un discurs amplu și profund cu această ocazie a fost prezentat de autorul cărții Pavel PÎNZARU, dr.,conf.cercetător. În cadrul discursului au fost descrise detalii date privind colectarea datelor factologice și elaborarea cărții Flora vasculară din Republica Moldova”. Dl Pavel Pînzaru s-a oprit detaliat la starea actuală a florei vasculare pe teritoriul Republicii Moldova.
Un accent deosebit s-a pus pe necesitatea protecției speciilor rare supuse riscului dispariției. La discuții pe marginea raportului au participat activ mai mulți participanți ai ședinței cercului științific: studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori.
Lucrarea menționată este sinteza unor studii de specialitate, acumulate de autor pe parcursul activităţii ştiinţifice de 30 de ani, în domeniul studierii florei și vegetației Republicii Moldova. În lucrare sunt relevate 3218 specii și circa 76 varietăți din 935 genuri și 145 familii de plante vascularedin flora spontană și cultivată a republicii. Flora spontană cuprinde 1834 specii și 48 varietăți, din care 1751 specii și 48 de varietăți sunt autohtone, iar 83specii adventive.
Flora exotică cultivată enumără 1384 specii și peste 20 varietăți. Pentru prima dată sunt colectate în flora spontană locală 8 specii. De asemenea, sunt testate 52 de specii noi cultivate, cu indicarea noilor locuri de creștere pentru unele plante rare. În prezent 30 de plante rare sunt propuse de autorii cărții pentru includerea suplimentară în Cartea Roșie a Republicii Moldova.
Dl Pavel Pînzaru la ședința de lansare a cărții a demonstrat și un excelent erbar al plantelor vasculare, ce se întâlnesc atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul Italiei, colectate, determinate și etichetate personal.
Actualmente, este recunoscut faptul că diversitatea biologică reprezintă o bogăție naturală care stă la baza funcționării ecosistemelor, a asigurării serviciilor ecosistemice esențiale pentru bunăstarea umană şi contribuie la dezvoltarea economică a societății.
În acest context, problema conservării diversităţii biologice, fiind considerată una extrem de importantă pentru societatea contemporană, depăşeşte limitele intereselor ştiinţifice obişnuite şi se plasează în cîmpul obiectivelor strategice, urgente şi prioritare ale activităţilor practice pentru toate statele lumii şi instituţiile internaţionale.
Astfel, unul dintre obiectivele strategice de ocrotire şi conservare a biodiversităţii, considerat şi ca instrument indispensabil în realizarea scopurilor de atenuare a presiunii antropice asupra lumii vii, atît la nivel global, cît şi la nivel regional şi naţional, este elaborarea Listelor speciilor de plante, fungi şi animale periclitate sau pe cale de dispariție şi editarea Cărţii Roşii de către fiecare ţară în parte, precum și pentru diferite regiuni sau continente.

Daniela Elenciuc, dr. conf. univ.,
Decanul Facultății Științe ale Naturii

Ilie Boian, dr. conf. univ.,
Șeful catedrei Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului