Masa rotundă „O oră de lectură la bioeconomia lui Nicolas Georgescu-Roegen”

La 19 noiembrie 2014 studenții programului de masterat Bioeconomie și Economie ecologică au organizat o masă rotundă cu tematica „O oră de lectură la bioeconomia lui Nicolas Georgescu-Roegen”. Nicolas Georgescu-Roegen este considerat fondatorul unui domeniu nou - Bioeconomie. La dezbateri au fost invitați și studenții anului II și III de la specialitățile Eclogie și Geografie, care au demonstrat interes pentru realizările marelui savant, relevante prin caracterul interdisciplinar. Evenimentul se înscrie în lista manifestărilor desfășurate în perioada 17 – 23 noiembrie sub egida Săptămânii Globale a Antreprenoriatului (Global Entrepreneurship Week – GEW). În contextul dat, în Republica Moldova acest eveniment a avut loc pentru al doilea an consecutiv și a fost organizat de Rețeaua Globală a Antrerpenoriatului în Moldova (GEN Moldova http://gewmoldova.org/) în scopul susținerii inovatorilor și creatorilor de locuri de muncă, ce lansează startup-uri, stimulează creșterea economică și participă la extinderea bunăstării umane.

Decanul Facultății Științe ale Naturii
Dr., Elenciuc Daniela