Sedința cercului științific Ecoglobus. Lansare de carte

Pe 27 octombrie 2015 la ședința ordinară a cercului științific Ecoglobus din cadrul Catedrei Ecologie și Științe ale Mediului a fost organizată pentru studenții și masteranzii Facultății Științe ale Naturii lansarea cărților:

 1. Evoluția geodemografică a Republicii Moldova, Coord.: MATEI, C., dr. hab., prof. univ. HACHI, M., dr., conf. univ. (raportor).
 2. Managementul riscurilor dezastrelor și fenomenelor climatice adverse în sectorul agricol, Colectiv de autori, raportor: Ilie Boian, dr., conf.univ.

Lucrarea Evoluția geodemografică a Republicii Moldova cuprinde 7 capitole importante, după cum urmează:

 1. Numărul și repartiția populației.
 2. Evoluția principalelor structuri demografice.
 3. Natalitatea și reproducerea populației.
 4. Sănătatea reproducerii.
 5. Mortalitatea și speranța de viață la naștere.
 6. Migrația populației și tranziția demografică.
 7. Managementul demografic.

Lucrarea menționată cuprinde și dezvăluie probleme demografice foarte acute și actuale pentru Republica Moldova și a prezentat un interes deosebit pentru toți studenții și masteranzii prezenți la ședința cercului științific. Dl Mihai Hachi cu lux de amănunte a dezvăluit evoluția geodemografică a Republicii Moldova în ultimele decenii și perspectivele soluționării problemelor demografice pentru următoarele decenii.
Lucrarea Managementul riscurilor dezastrelor și fenomenelor climatice adverse în sectorul agricol  cuprinde 8 capitole importante, după cum urmează:

 1. Conceptul de bază al managementului riscurilor dezastrelor în Republica Moldova.
 2. Managementului dezastrelor și riscurilor în agricultură.
 3. Impactul hazardurilor meteo-climatice asupra sectorului agricol.
 4. Măsuri și tehnici de atenuare a secetei.
 5. Măsuri și tehnici de atenuare a grindinei.
 6. Măsuri și tehnici de atenuare a inundării culturilor ca urmare a ploilor torențiale și revărsării.
 7. Măsuri și tehnici de atenuare a înghețurilor.
 8. Asigurarea subvenționată a riscurilor în agricultură.

Volumul în cauză cuprinde noţiuni generale privind managementul riscurilor climatice în agricultură, explicând profilul, riscurile şi măsurile generale de prevenire a hazardurilor naturale. Totodată, sunt descrise măsurile întreprinse de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia de Stat "Apele Moldovei", Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi Instituţii de cercetări ştiinţifice de profil în scopul informării timpurii a sectorului agricol, precum şi măsurilor de gestionare a surselor hidrografice şi de aranjamente agro-silvice şi silvo-pastorale de atenuare a riscurilor dezastrelor climatice în agricultură.
Astfel, prin intermediul acestui manual, studenții și masteranzii de rînd cu producătorii agricoli, precum şi alte persoane interesate, se pot familiariza cu subiectele ce ţin de zonele agro-climatice şi riscurile hazardurilor, prognoza meteo şi sistemul de informare timpurie, impactul hazardurilor naturale climatice asupra sectorului agricol, sursele şi managementul bazinelor hidrologice, practici agro-silvice şi silvo-pastorale de atenuare a hazardurilor, zonarea culturilor agricole, asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură.
Aceste lucrări pot fi utilizate pentru elaborarea tezelor de an, lucrărilor de licență și masterat.
Lucrarea Managementul riscurilor dezastrelor și fenomenelor climatice adverse în sectorul agricol a fost elaborată în cadrul Proiectului Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova (PMDRC) finanţat de Banca Mondială, în domeniul managementului riscurilor climatice în agricultură, la comanda Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru implementarea sub-componentei „Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse (SCASCA)” .
Responsabili de ediţie – Anatolie Fala, Coordonator cercetare, informare ACSA, Doctor în biologie, Magistru în agrobusiness şi dezvoltare rurală şi Nataţia Pârţac, asistent de proiect SCASCA.

Șef catedră,
Ilie Boian, dr.,conf.univ.