Masă rotundă ”Salariul în plic – beneficii pe termen scurt, pierderi pe termen lung”

Joi 30 aprilie, a avut loc masa rotundă cu tematica  Salariul în plic– beneficii pe termen scurt, pierderi pe termen lung, cu participarea inspectorilor principali din cadrul Direcției Generale Conformare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - Serbu Tatiana și Arhirii Sergiu și a profesorilor și studenților UnAȘM.
Specialiștii Inspectoratului au menționat că, în societatea noastră munca nedeclarată creează mereu iluzia de cîştig şi beneficii în plus. Deasemenea, majoritatea angajaţilor nu realizează consecinţele eschivării de la plata impozitelor şi impactul acesteia asupra sistemului de asigurări sociale şi asupra bugetului de stat. Concomitent, prin eschivarea de la declararea valorii integrale a salariului, atît drepturile angajatului, cît şi ale angajatorului, nu sunt protejate de Codul Muncii, precum şi de alte acte normative specializate.
Dl. Arhirii Sergiu a explicat participanților, că nedeclararea integrală a salariilor achitate angajaţilor şi/sau a numărului de angajaţi de facto duce la diminuarea de către agenţii economici a veniturilor obţinute, nereflectarea tuturor obiectelor impozabile, precum şi diminuarea contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare medicală. Cele mai afectate domenii de fenomenul muncii nedeclarate sunt agricultura, mai ales grădinăritul, construcţiile, producerea bunurilor de consum, serviciile de îngrijire şi curăţenie la domiciliu, meditaţii.
Reprezentanţii Direcţiei generale conformare fiscală explică motivul creşterii fenomenului achitării salariilor ,,în plic” şi al „muncii la negru” prin numărul mare de locuri de lucru cu o productivitate joasă şi nivelul de salarizare insuficient, la fel și prin ponderea înaltă a activităţilor informale, şomajul înalt în rîndul tinerilor, migrarea peste hotare a populaţiei şi globalizarea pieţei forţei de muncă.
Studenții s-au implicat activ în dezbateri, venind cu multiple întebări cum ar fi: care sunt metodele de contravenție în cazul achitării salariilor ,,în plic” şi al „muncii la negru”, unde trebuie să se adreseze în cazul încălcării drepturilor ce țin de modul de achitare a salariului, care puncte din contractul de muncă ar trebui să-i pună în gardă ș.a. Per final de discuții participanții le-au mulțumit invitaților de la FISC pentru informația utilă prezentată într-un mod accesibil.

Decanul Facultății Științele Naturii
Daniela Elenciuc