Seminar informativ "Depistarea substanțelor stupefiante"

Miercuri 4 noiembrie 2015 în cadrul ședinței cercului științific Bios, catedra Biologie, s-a realizat un seminar informativ cu tematica Depistarea substanțelor stupefiante. Invitatul, dl Ciorchina Maxim, colaborator al  Dispensarul Republican de Narcologie a povestit studenților anului III, de la facultățile Științe ale Naturii și Științe Exacte despre metodele tipurile de droguri, mecanismul de acțiune și efectele nocive a lor asupra organismului, legislația în vigoare, metodele contemporane de tratament antidrog, reabilitare şi recuperare psiho-socială.
Studenții au aflat că în pofida măsurilor întreprinse în scopul prevenirii consumului de droguri, anual în Republica Moldova se înregistrează primar 1200 – 1500 de persoane tinere antrenate în consum de droguri şi alte substanţe psihotrope. Conform datelor prealabile ale Dispensarului Republican de Narcologie, de la începutul anului curent au fost înregistrate aproximativ 650 persoane afectate de narcomanie, dintre care 11,3% - cu vîrsta pînă la 18 ani.
În prezent, sub supravegherea medicală în cadrul secţiilor consultative ale instituţiilor medico-sanitare publice se află aproximativ 9000 persoane afectate de narcomanie. Majoritatea sînt tineri, cu vîrsta de pînă la 30 de ani, circa 90% din ei fiind bărbaţi. Totodată, rămîne constant numărul minorilor şi adolescenţilor implicaţi în consumul de droguri, la evidenţă fiind aproximativ 350 adolescenţi, majoritatea dintre ei au început să consume droguri în vîrstă şcolară. În prezent sînt înregistraţi 11 copii cu vîrsta de pînă la 15 ani, care se confruntă cu problema narcomaniei.
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale acordă o atenţie prioritară măsurilor de combatere a narcomaniei, menite să diminueze răspîndirea infecţiei HIV/SIDA în rîndul consumatorilor de droguri, inclusiv informarea populaţiei privind riscurile legate de consumul de droguri şi măsurile de profilaxie pentru prevenirea HIV/SIDA, etc.
Studenții s-au implicat activ în dezbateri, venind cu multiple întrebări referitor la mecanismele de acțiune a diverselor droguri asupra organismului uman, metodele de contravenție a persoanelor implicate în traficul de droguri și metode de tratament și reabilitare a consumatorilor de droguri.

Responsabil
Șef Catedră Biologie
Dr. Budeanu Oleg