Ședința Cercului științific BIOS ”Diagnosticul prenatal al distrofiei musculare Duchenne şi atrofiei musculare spinale. Eficacitatea metodologiilor de diagnostic existente în Republica Moldova”

Joi, 28 ianuarie 2016 în cadrul cercului științific BIOS s-a realizat o lecție publică de către Grosu Iulia, cercetător științific stagiar ce activează în cadrul Laboratorului de Genetică Moleculară Umană din cadrul Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, IMSP Institutul Mamei şi Copilului cu tema: ”Diagnosticul prenatal al distrofiei musculare Duchenne şi atrofiei musculare spinale. Eficacitatea metodologiilor de diagnostic existente în Republica Moldova”.
În cadrul acestui seminar științific studenții de la facultatea Științe ale Naturii, ciclul I de studii, specialitatea Biologie și Biologie moleculară au făcut cunoștință cu importanța și eficiența diagnosticului prenatal în prevenirea nașterii copiilor cu maladii ereditare în Republica Moldova. Dra Grosu a familiarizat studenții cu unele metode genetico-molecular aplicate în diagnosticul prenatal precum și eficiența aplicării acestora la nivel mondial și la nivel național. De asemenea, raportorul a descris mai detailat două maladii neuromusculare: distrofia musculară Duchenne/Becker și atrofia spinală musculară, specificîndu-se date privind incidența la nivelul Republicii Moldova, gradul de afectare a persoanelor bolnave și modul cum sunt moștenite. Studenții au făcut cunoștință cu cele mai relevante rezultate privind diagnosticul prenatal, subliniindu-se factorii ce determină eficiența, algoritmul efectuării, metodele implicate în acest procedeu, materialele și echipamentul necesar, precum și problemele frecvente cu care se întălnește personalul medical și cercetătorii științifici în aplicarea corectă și eficace a acestui tip de diagnostic. Au fost decrise cîteva studii de caz, care au înlesnit înțelegerea esenței acestor maladii ereditare și a diagnosticului prenatal aplicat în investigarea pacienților. Studenții s-au implicat activ în discuții, demonstrînd un interes vădit față de subiectul abordat.

Responsabil
Dr. Elenciuc Daniela
Decan Facultatea Științe ale Naturii