On-line spre noile cunoștințe

La data de 28 februarie 2014, studenții, masteranzii și cercetătorii științifici ai Universității Academiei de Științe a Moldovei, împreună cu colegii săi din Universitatea ”Bioterra”, București, au participat la Simpozionul științific internațional ”Competență și performanță în învățământ”. Evenimentul a fost desfășurat on-line prin intermediul unei video-conferințe cu utilizarea echipamentului multimedia. 
Manifestarea științifică a fost inaugurată de rectorul UnAȘM doamna academician Maria Duca și președintele Universității ”Bioterra” domnul profesor universitar, doctor Ion Nicolae, care au adresat participanților un cuvânt de salut și au trecut în revistă etapele de colaborare dintre cele două instituții. De asemenea, cuvânt de salut au avut și alți oaspeți de prestigiu, cum ar fi Uca Maria Marinescu, cea mai cunoscută femeie explorator din România. 
În cadrul Simpozionului științific studenții și masteranzii celor două instituții, au prezentat rapoarte din domeniul chimiei, biologiei, ecologiei, tehnologiei produselor alimentare și au participat la discuții pe marginea subiectelor în cauză. 
Evenimentul a avut loc într-o atmosferă prietenoasă și constructivă de dezbatere științifică. 
Aducem sincere mulțumiri organizatorilor și participanților.