Seminar științific ,,Seceta catastrofală din anul 2015 și consecințele ei pentru diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova”

Luni, 29 februarie 2016, s-a desfăşurat seminarul științific organizat de Facultatea Științe ale Naturii a Universității Academiei de Științe a Moldovei cu tematica: ,,Seceta catastrofală din anul 2015 și consecințele ei pentru diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova’’.
La eveniment au participat cadre didactice, studenți și masteranzi.
Un studiu amplu și profund pe această tematică a fost prezentat de dl Ilie Boian, dr., conf. univ., șef Catedră Științe ale mediului.
În cadrul seminarului științific au fost descriși factorii care determină variabilitatea climei pe teritoriul Moldovei și condițiile sinoptice de declanșare a secetelor. Au fost prezentate metodele moderne de monitorizare, colectare și analiză a datelor, care argumentează aceste fluctuații ale elementelor climatice pentru teritoriul republicii, cu declanșarea secetelor foarte intensive și catastrofale după suprafața de afectare.
În continuare dl Ilie Boian a descris geneza, evoluția și consecințele secetei catastrofale din vara anului 2015 pentru diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova, îndeosebi pentru sectorul agricol.
De asemenea, Domnia sa a caracterizat cu exemple factologice starea actuală a climei regionale, trecînd în revistă scenariile privind oscilațiile și schimbările climatice pentru secolul XXI. Un accent deosebit s-a pus pe consecințele variabilității climei pentru mediu și societate, evidențiind potențialul riscurilor meteo-climatice pentru diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova.
La discuții pe marginea raportului au participat activ mai mulți participanți ai seminarului științific: studenți, masteranți și profesori.

Decan, dr.,
Daniela Elenciuc