Training "Metode de bază în biologia moleculară"

În cadrul instruirii continue a colaboratorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pe data 5 – 6 decembrie s-a desfăşurat training-ul "METODE DE BAZĂ ÎN BIOLOGIA MOLECULARĂ". Manifestarea ştiinţifică a fost organizată de către colaboratorii Laboratorului Genomică, Centrul Universitar Biologie Moleculară. Sesiunea a fost inaugurată printr-un cuvînt de salut, adresat audienţilor de către acad. Maria Duca, directorul Centrului Biologie Moleculară, care a subliniat importanţa cunoaşterii de către biologi a metodelor avansate de biologie moleculară. 
Participanţii au fost antrenaţi şi în activităţi practice şi lecţii teoretice conform programului, fiind oferite gratuit participanţilor. La training au participat doctoranzi, doctori în biologie, şefi de laborator, cercetători ştiinţifici din cadrul următoarelor instituţii de cercetare:
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologii
Institutul de Zoologie
Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat din Transnistria

Training-ul a avut ca scop perfecţionarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale, achiziţionarea unui bagaj personal inovator şi învăţarea unor metode inovative din biolgia moleculară.