Cum redactăm o cerere de proiect atractivă

Pe data de 11.09.2015, orele 15:00, în Sala Senatului s-a desfăşurat prelegerea cu titlul How to prepare a compelling grant application în cadrul programului de instruire continuă. Această prelegere face parte din planul de activităţi propuse pentru masteranzi şi doctoranzi, precum şi pentru cercetători ştiinţifici şi are drept scop internaţionalizarea instruirii şi cercetării în cadrul UnAŞM.

La prelegere au fost prezenţi participanţi din cadrul Institutelor AŞM, după cum urmează: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Zoologie, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Ecologie şi Geografie, Grădina Botanică.
Formatorul prelegerii date a fost dr. Alexandru Movilă, cercetător coordonator, Institutul de zoologie, AȘM, cercetător științific la The Forsyth Institute & Harvard University Dental Medical School, MA, USA, lector asistent la Tuft University Dental School, USA.
Printre subiectele discutate au fost: CE este un grant? Cum să faci o scrisoare de recomandare unui potenţial partener? Secrete stilistice ale întocmirii unui grant, 10 paşi de succes în realizarea unui grant, Structura formulării unui grant, Importanţa unei scrieri corecte, Formularea argumentului ştiinţific etc.

Metodist,
Secția cercetare, doctorat și formare continuă