Încheierea cursului „Scientific Communication”

În  perioada 23.04.2016 – 23.06.2016, în baza Contractului de Grant nr. 2014/346–992 nr. 2 din 10.03.2015 al Comisiei Europene „Suport Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020”  s-au desfășurat cursurile de perfecționare Scientific Communication, care au avut ca obiectiv de referință  dezvoltarea competenţelor comunicaționale și a deprinderilor lingvistice ale aplicanților.  La cursuri au fost înscriși colaboratorii organizațiilor din sfera științei și inovării AȘM care au optat pentru actualizarea cunoștințelor de limbă engleză, necesare atât pentru realizarea obligațiunilor de funcție, cât și pentru aplicarea la concursuri de  proiecte internaţionale.  Pentru studierea acestui curs au aplicat peste 60 de persoane: conducătorii institutelor științifice, colaboratorii AȘM, șefii de laborator/sector, cercetătorii științifici și alte categorii.
În rezultatul testării candidaților au fost formate grupe academice pe 4 nivele: Beginners, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate.. Formatorii cursurilor au fost cadre didactice cu experiență în domeniu: Galina Filip, Corina Panco și Irina Mocrac.
În realizarea programului s-a ținut cont de necesitatea corelării ofertei de formare continuă cu nevoile și particularitățile cursanților, iar conținuturile și metodele de predare au fost adecvate specificului grupului țintă.
La finele cursurilor, participanţii au primit certificate de participare.