Tinerii cercetători își formează noi competențe

În perioada  2-3 iulie Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a organizat trainingul Tehnici de cercetare în biologie moleculară, în cadrul  programului de formare continuă.

La cursuri au participat doctoranzi și cercetători științifici din Institutele AȘM și alte instituții de cercetare.

În calitate de profesori invitați au fost doctorii habilitați Dziubenco Nicolae, Gavrilova Vera, Anisimova Irina, cercetători de renume în domeniul biologiei moleculare din Federația Rusă. 

De un real interes din partea auditorilor s-au bucurat metodele moderne de cercetare în domeniu, prezentate de doamnele dr. Șestacova Tatiana., dr. Port Angela.

La încheierea trainingului cursanților le-au fost înmînate certificate de participare.